Elonas Muskas ruošiasi pardavinėti liepsnosvaidį
Elo­nas Mus­kas yra idė­jų ku­pi­nas žmo­gus su pui­kiu hu­mo­ro jaus­mu. Kar­tą pa­te­kęs į kamš­tį jis pa­sis­kun­dė so­cia­li­niuo­se tink­luo­se, sa­ky­da­mas, kad ke­ti­na kas­ti tu­ne­lį, kad dau­giau į to­kias spūs­tis ne­pa­tek­tų. Tai ne­bu­vo juo­kas – vė­liau bu­vo įkur­ta „Bo­ring Com­pa­ny“. Da­bar kom­pa­ni­ja iš­pla­ti­no ke­pu­res, taip su­rink­da­ma šiek tiek pa­pil­do­mų lė­šų, o Mus­kas par­eiš­kė, kad po to bus par­duo­da­mi „Bo­ring Com­pa­ny“ lieps­nos­vai­džiai. Ir štai ką jūs ma­to­te nuo­trau­ko­je.

„Boring Company“ buvo įkurta siekiant eismui suteikti trečią dimensiją. Tam gali būti pasitelkti skraidantys automobiliai arba tunelių sistema. Būtent į pastarąjį sprendimą „Boring Company“ ir koncentruojasi. Tuneliai po miestais nėra originali idėja, tačiau dabar bet kokie tuneliai yra labai brangūs, ypač jei galvojama apie kelių lygių sistemą. Kalbama apie milijardus dolerių, o tunelių kasimo mašinos dar yra ir neįtikėtinai lėtos.

Tačiau „Boring Company“ kas kur kas mažesnius tunelius, kuriais automobiliai nevažiuos savo eiga, o bus vežiojami autonominėmis elektrinėmis platformomis. Sistema bus kur kas greitesnė ir efektyvesnė nei metro, gatvėse sumažės kamščiai, o patys tuneliai atpigs jau vien dėl to, kad pakaks mažesnio skersmens. Bet dabar ne apie tai.

„Boring Company“ įvairiais būdais renka lėšas ir didina žinomumą. Buvo išplatintos kompanijos kepurės. Tuomet Elonas Muskas savo „Twitter“ paskyroje tarsi juokaudamas rašė: „Pardavę 50 tūkstančių kepurių pradėsime pardavinėti „Boring Company“ liepsnosvaidžius“. Žinodami garsaus verslininko būdą žmonės sukluso – gal tai nėra tik nekaltas pokštas?

Ir taip prasidėjo paieškos. Jos ilgai netruko – internautai greitai kompanijos interneto svetainėje aptiko puslapį, skirtą minėtam liepsnosvaidžiui. Jis buvo apsaugotas lengvai atspėjamu slaptažodžiu, o patekus į vidų buvo galima apžiūrėti į šratasvydžio ginklą panašų liepsnosvaidį. Dabar jau skelbiama, kad jis kainuoja 500 dolerių, o pirmieji liepsnosvaidžiai pirkėjus pasieks jau pavasarį. Internete jau pasirodė ir vaizdo įrašų su veikiančiu „Boring Company“ liepsnosvaidžiu, o pats Muskas nesiliauja apie jį kalbėti savo „Twitter“ paskyroje. Tuo tarpu keletas žmonių klausia, kaip toks daiktas gali būti pardavinėjamas legaliai?

O visai paprastai – daugelyje valstijų liepsnosvaidžiai yra legalūs. Ten, kur jie yra uždrausti, jie ir nebus pardavinėjami. Tačiau „Boring Company“ toli gražu nėra pirma įmonė JAV rinkoje pardavinėjanti liepsnosvaidžius – jie ir seniau buvo lengvai prieinami didžiojoje šalies dalyje. Ir kur kas pavojingesni nei Musko siūlomas liepsnosvaidis – šio ginklo liepsna toli nesiekia, jai naudojamos dujos, o ne degus skystis. Na, o kartu galima įsigyti ir „Boring Company“ gesintuvą – net neslepiama, kad 30 dolerių kainuojantis gesintuvas yra brangesnis jau vien dėl „Boring Company“ lipduko.

Tačiau ne patys produktai ir jų kainos yra svarbiausi. Tai – tik apdovanojimas už „Boring Company“ idėjų ir projektų paramą. Taip renkamos lėšos kelių bandomųjų projektų finansavimui ir įvairių „Boring Company“ logotipu pažymėtų daiktų pirkėjai tai turėtų suprasti. Juk ir minėtos kepurės kainavo po 20 dolerių. O Elono Musko ir jo komandos humoro jausmas apskritai yra šis tas unikalaus ganėtinai rimtoje transporto pramonėje.