Dėl tariamos alergijos penicilinui – infekcijų grėsmė
Ty­ri­mai, pa­tvir­ti­nan­tys do­ku­men­tais pa­grįs­tą pe­ni­ci­li­no aler­gi­ją, ga­lė­tų su­ma­žin­ti pa­vo­jin­gas in­fek­ci­jas ir at­spa­ru­mą an­ti­bio­ti­kams. Kar­tu ge­ro­kai su­ma­žė­tų vi­suo­me­nės svei­ka­tos iš­lai­dos.

Kaip rašo „Science Daily“, daugelio britų ambulatorinių duomenų analizė rodo, kad pacientai, manantys, jog yra alergiški penicilinui, smarkiai padidino pavojų užsikrėsti pavojingomis infekcijomis – MRSA (meticilinui atspariu Staphylococcus aureus) ir Clostridium difficile (C. difficile).

Masačusetso bendrosios ligoninės tyrėjai teigia, kad padidėjusi rizika labiausiai gali būti susijusi su plataus spektro alternatyvių antibiotikų vartojimu. Jie, kaip žinoma, prisideda prie antibiotikams atsparių patogenų gausėjimo.

Alergija nepasitvirtino

„Kaip parodė alergologų atlikti tyrimai, daugiau kaip 95 proc. pacientų, kurių medicininiuose įrašuose nurodyta alergija penicilinui, nėra jam alergiški“, – sakė Kimberly Blumenthal iš Masačusetso bendrosios ligoninės Reumatologijos, alergijų ir imunologijos skyriaus, pagrindinė straipsnio, birželio 30 dieną publikuoto leidinyje „The BMJ“, autorė.

Per tyrimą nustatytas tinkamas penicilino alergijos vertinimas, K. Blumenthal teigimu, – svarbus veiksnys pasaulio mastu gerinant antibiotikų vartojimo rezultatus, mažinant atsparumą jiems bei stabdant infekcijas, susijusias su sveikatos priežiūra. Tačiau kol kas toks vertinimas atliktas mažiau kaip 1 proc. pacientų, kurių medicininiuose įrašuose nurodyta alergija penicilinui.

Kad ištirtų sąsajas tarp naujai įregistruotos alergijos penicilinui ir vėlesnės MRSA ar C. difficile rizikos, mokslininkai išnagrinėjo 11,1 mln. pacientų pirminės sveikatos priežiūros įrašų iš „Health Improvement Network“ (THIN )duomenų bazės Jungtinėje Karalystėje. Iš neidentifikuotų duomenų, apimančių 1995–2015 metus, tyrėjai pirmą kartą nustatė pacientus, kuriems buvo naujai dokumentuota alergija penicilinui.

Tada sukūrė palyginamąją grupę – iki penkių asmenų kiekvienam pacientui, priklausančiam alergijos penicilinui grupei, – atitinkamo amžiaus, lyties, ir vartoti peniciliną jiems buvo paskirta vartoti tiek pat dienų tiriamuoju laikotarpiu.

Galiausiai ieškota abiejų grupių medicininių įrašų apie pirminę dokumentuotą MRSA ar C. difficile diagnozę.

Didesnė infekcijų rizika

Kaip parodė alergologų atlikti tyrimai, daugiau kaip 95 proc. pacientų, kurių medicininiuose įrašuose nurodyta alergija penicilinui, nėra jam alergiški.

Tyrimo rezultatai atskleidė, kad pacientams, kurių medicininiuose įrašuose nurodyta, kad yra alergiški penicilinui, grėsė 69 proc. didesnė rizika susirgti MRSA ir 26 proc. didesnė C. difficile diagnozės rizika, palyginti su kontrolinės grupės pacientais tyrimo laikotarpiu. Abi šios grėsmės išliko, kai buvo tikrinami kiti žinomi infekcijos rizikos veiksniai. Daugiau kaip pusė padidėjusios MRSA ir 35 proc. – C. difficile rizikos gali būti siejama su alternatyviais antibiotikais beta laktamais (antibiotikų klase, į kurią įeina ir penicilinas), paskirtais pacientams, kurie, kaip buvo manoma, yra alergiški penicilinui. Gerai žinoma, kad šie plataus spektro antibiotikai, veikiantys daugelį bakterijų šeimų, gali padidinti atsparumo antibiotikams dažnį ir virusinių infekcijų, tokių kaip C. difficile, riziką, naikindami naudingąsias bakterijas, patenkančias į virškinimo traktą.

„Tiek MRSA, tiek C. difficile infekcija sunkina visuomenės sveikatos naštą, yra sudėtingos gydyti ir kasmet sukelia tūkstančius pacientų mirčių, – teigė Harvardo medicinos mokyklos docentė K. Blumenthal. – Dabar galime pamatyti priežastinį kelią, vedantį nuo pacientų, kurie pažymėti kaip alergiški penicilinui, todėl jiems skiriami alternatyvūs antibiotikai beta laktamai, iki vis dažnesnių šių pavojingų ir brangiai kainuojančių infekcijų atvejų. MRSA ir C. difficile mūsų sveikatos priežiūros sistemai atsieina po daugiau kaip 1 mlrd. JAV dolerių (per 863 mln. eurų) tiesioginių išlaidų per metus. Todėl nedidelės išlaidos, susijusios su alergijos penicilinui vertinimu, – apie 220 JAV dolerių (apie 190 eurų) vienam pacientui – atrodo labai naudingos.“