Dėl nemalonios priežasties vyrai geriau naviguoja nei moterys
Kaip ra­šo „BBC News“, at­lik­to di­džiu­lio ty­ri­mo duo­me­ni­mis, vy­rai ge­riau na­vi­guo­ja ne­gu mo­te­rys, ta­čiau jie ne­tu­ri dėl ko di­džiuo­tis. Lon­do­no uni­ver­si­te­to ko­le­džo moks­li­nin­kų tei­gi­mu, skir­tu­mas la­biau su­si­jęs su dis­kri­mi­na­ci­ja ir ne­ly­gio­mis ga­li­my­bė­mis nei su įgim­tais ge­bė­ji­mais.

Tokios išvados buvo gautos per tyrimą, skirtą demencijai. Tačiau taip pat suteikė beprecedentį supratimą apie žmonių navigacinius gebėjimus visame pasaulyje.

Eksperimentas iš tikrųjų buvo kompiuterinis žaidimas „Sea Hero Quest“ („Jūrų didvyrio ieškojimai“). Jame dalyvavo daugiau kaip keturi milijonai žaidėjų. Jūrinio nuotykio tikslas – išgelbėti prarastus seno jūrininko prisiminimus ir išmaniųjų telefonų ekrano prisilietimu pažymėti jūrlapyje kursą aplink negyvenamas salas ir ledynuotus vandenynus.

Žurnale „Current Biology“ paskelbtas straipsnis aiškiai parodė, kad vyrų navigaciniai gebėjimai geresni nei moterų. Bet kodėl?

Prof. Hugo Spiersas mano, kad rado atsakymą, analizuodamas Pasaulio ekonomikos forumo lyčių skirtumo indekso duomenis, apimančius lygybę įvairiose srityse nuo švietimo ir sveikatos iki darbo vietų ir politikos.

Jis sakė BBC: „Nemanome, kad tie gebėjimai įgimti. Šalyse, kur įtvirtinta aukšta vyrų ir moterų lygybė, skirtumas tarp vyrų ir moterų per navigacijos eksperimentą buvo labai mažas. Tačiau kai nelygybė didelė, skirtumas tarp vyrų ir moterų kur kas didesnis. Tai rodo, kad kultūra, kurioje gyvena žmonės, turi įtakos jų pažintiniams gebėjimams“.

„Sea Hero Quest“ pateikė ir daugybę kitų išvadų. Pavyzdžiui, Danijos, Suomijos ir Norvegijos gyventojai turi geriausius pasaulyje navigacijos įgūdžius – galbūt dėl savo „vikingų kraujo“. Turtingesnių šalių žmonės taip pat linkę būti geriausi navigacijos srityje.

Žaidimo populiarumas pavertė jį didžiausiu pasaulyje demencijos tyrimo eksperimentu. Pasiklysti ar netekti orientacijos – vienas pirmųjų šios ligos požymių.

Kitas tyrimo žingsnis – išsiaiškinti, ar staigus navigacinių gebėjimų sumažėjimas gali būti naudojamas demencijai nustatyti.

Jungtinės Karalystės Alzheimerio tyrimų instituto direktorius Timas Parry's sakė: „Sea Hero Quest“ suteikė neprilygstamų duomenų, kaip žmogaus navigacija kinta priklausomai nuo amžiaus, vietos ir kitų veiksnių.Tai tikrai tik pradžia, ką galėtume sužinoti apie navigaciją iš šios galingos analizės“.

Projektas buvo finansuojamas „Deutsche Telekom“. Žaidimą sukūrė kompanija „Glitchers“.