Davose – galutinis sprendimas dėl CERN verslo inkubatorių Lietuvoje
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė su Eu­ro­pos bran­duo­li­nių moks­li­nių ty­ri­mų or­ga­ni­za­ci­jos (CERN) di­rek­to­re Fa­bio­la Gia­not­ti pra­ne­šė ga­lu­ti­nai su­ta­ru­si dėl in­ku­ba­to­rių Vil­niu­je ir Kau­ne stei­gi­mo.

Kaip informavo Prezidentūra, galutiniai susitarimai pasiekti prezidentės ir CERN vadovės susitikime Davose, per pasaulio ekonomikos forumą. Sutartį dėl šių inkubatorių ketinama pasirašyti vasarį.

Lietuva taps dešimtąja šalimi, kurioje CERN įsteigs verslo inkubatorių.

Lietuva taps dešimtąja šalimi, kurioje CERN įsteigs verslo inkubatorių.

Anot D. Grybauskaitės, tai, kad Lietuva pirmoji iš asocijuotųjų CERN narių gaus galimybę pasinaudoti naujais organizacijos išradimais, duomenų baze ir sukaupta patirtimi, yra „didelis mūsų valstybės mokslo pažangos pripažinimas“.

Vilniuje ir Kaune įsteigti CERN verslo inkubatoriai bus vieninteliai Vidurio bei Rytų Europoje.

Anot Prezidentūros, tai turės didelę reikšmę viso regiono mokslo ir verslo vystymuisi – skatins taikyti pažangiausias fizikos ir sveikatos bei informacines technologijas, plėtos optinių lazerių taikymą pramonėje. Lietuva taip pat sulauks ir CERN ekspertų konsultacijų ir pagalbos, kuriant naujus mokslo produktus įvairiose srityse.

Lietuva CERN asocijuotąja nare tapo prieš metus.

Lietuva su CERN bendradarbiauja beveik ketvirtį amžiaus – nuo 1993 metų, vykdo bendrus projektus su Vilniaus, Vilniaus Gedimino technikos, Kauno technologijos, Lietuvos sveikatos mokslų universitetais, lazerių gamintojais „Ekspla“ ir „Standa“.

Narystė organizacijoje Lietuvai kainuos apie 900 tūkst. eurų per metus.