Čekija perspėjo dėl Huawei ir ZTE įrangos keliamos grėsmės
Če­ki­jos ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo agen­tū­ra pir­ma­die­nį pers­pė­jo dėl Ki­ni­jos te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų bend­ro­vių „Hua­wei“ ir ZTE prog­ra­mų bei įran­gos, esą ke­lian­čios grės­mę vals­ty­bės sau­gu­mui.

„Pagrindinis klausimas yra teisinė ir politinė aplinka Kinijos Liaudies Respublikoje, kur daugiausiai veikia minimos įmonės“, – sakoma Čekijos nacionalinės kibernetinio ir informacinio saugumo agentūros pranešime.

„Be kita ko, Kinijos įstatymai reikalauja, kad Kinijoje registruotos privačios bendrovės bendradarbiautų su žvalgybos tarnybomis – taigi, jos atveriamos svarbioms valstybinėms sistemoms, galinčioms kelti grėsmę“, – pridūrė agentūra.

„Huawei“ padalinys Čekijoje pasmerkė šį pranešimą ir paprašė agentūros pateikti faktų, o ne juodinti bendrovės reputaciją, pranešė Čekijos naujienų agentūra (ČTK).

Anksčiau čekų žvalgyba paskelbė ataskaitą, kurioje perspėjama apie suintensyvėjusį kinų diplomatų vykdomą šnipinėjimą 10,6 mln. gyventojų turinčioje Čekijoje.

Pastaruoju metu kreipiama daugiau dėmesio į „Huawei“ numanomus ryšius su Kinijos žvalgybos tarnybomis. Dėl to kelios šalys, tarp jų JAV, Australija ir Japonija uždraudė šiai bendrovei dalyvauti kuriant naujos kartos itin spartaus 5G mobiliojo interneto ryšio tinklus.

Tačiau Čekijos vakarinė kaimynė Vokietija šį mėnesį atsisakė pasekti jų pavyzdžiu ir pareiškė neturinti jokių įrodymų, kad „Huawei“ gali panaudoti savo įrangą šnipinėti Pekino naudai.