Būkite atsargūs: Vilniaus universiteto vardu platinami kenkėjiški laiškai
Vil­niaus uni­ver­si­te­tas (VU) ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė, kad jo var­du iš ru­siš­ko do­me­no ne­tei­sė­tai bu­vo siun­čia­mi el. laiš­kai su ga­li­mai ken­kė­jiš­ka in­for­ma­ci­ja.

Pranešime teigiama, kad laiškai turi prisegtukus. Laiškai siunčiami iš „universitetas@s176679.smrtp.ru“ adreso.

VU ragina šį siuntėją užblokuoti, o jo laiškuose esančių prisegtukų neatidarinėti.

Aukštoji mokykla primena, kad visi jos oficialūs adresai turi „vu.lt“ domeno galūnę.

Taip pat primenama, kad visuomet būtina pasitikrinti, kas yra tikrasis laiško siuntėjas, kas pasirašo, ar naudojama taisyklinga lietuvių kalba ir kreipiniai.