Britanijos mokslininkai sukūrė statybines plytas, galinčias gaminti elektrą
Dvi­gu­bo sau­lės blo­ko kons­truk­ci­ja su­si­de­da iš spe­cia­lios perš­vie­čia­mos stik­lo ply­tos, į ku­rią įterp­ti sau­lės fo­toe­le­men­tai. Tai lei­džia šiai ply­tai, pra­lei­džiant na­tū­ra­lią švie­są, tuo pa­čiu ir sau­go­ti sau­lės ener­gi­ją, o ka­dan­gi iš es­mės ši ply­ta yra sta­ty­bi­nė me­džia­ga, tai dar gau­na­ma ir tam ti­kra pa­sta­to ši­lu­mos izo­lia­ci­ja.

Tokia plyta yra idelaus variantas pasyvių namų statyboje. Šių plytų struktūra leidžia jas montuoti vertikaliai, tai yra sienoje, o ne ant stogo kaip saulės elementus, ir leidžia „sugauti“ saulės energiją net ir tankiai apstatytoje miesto aplinkoje. Šių plytų prototipas pasirodė praėjus vos keliems mėnesiams po to, kai Elonas Muskas pristatė savo sukurtas saulės plyteles, po panašių pastangų rasti originalių saulės technologijų sprendimų.

Pasak dr. Hasano Baigo, projekto tikslas buvo sukurti visiškai naują ir veiksmingą variantą, kuris įveiktų kai kurias kliūtis, su kuriomis susiduria saulės energetika. Jis mano, kad „saulės plyta“ gali būti tas sprendimas, – „dabar mes turime sugebėti sukurti integruotas, įperkamas, efektyvias ir patrauklias saulės technologijas, kurios būtų pastato architektūros dalis tose vietose, kuriose yra didžiausias energijos poreikis, bet minimalus poveikis kraštovaizdžiui ir gyvenimo kokybei“.

Tačiau gali praeiti šiek tiek laiko, kol šis produktas bus patentuotas ir pradėtas naudoti statybose. Ekseterio tyrėjai turi užtikrinti, kad jų parduodama „saulės plyta“ bus ne tik pigesnė nei analogiškos plytos, kurios jau yra naudojamos statybose, bet tuo pačiu ir gaunamas elektros energijos kiekis bus toks, kad žmonėms vertėtų naudotis šia technologija.

Dr. Baigas teigia, kad šiuo metu jau derasi su Nacionaliniu saulės energijos centru ir Pastatų tyrimo įstaiga, tačiau tiek investuotojų, tiek ir bandymų vieta vis dar ieškoma. Jei šis produktas susilauks investuotojų dėmesio, jis turėtų labai gretai atsirasti rinkoje.