Bičių smegenys gali dirbtinį intelektą išmokyti naujų triukų
Žmo­nės nė­ra vie­nin­te­liai su­tvė­ri­mai, ga­lin­tys su­vok­ti to­kias abs­trak­čias ma­te­ma­ti­nes idė­jas, kaip nu­lis. Kar­tu su ke­liais ki­tais gy­vū­nais bi­tės su­pran­ta, kad nu­lis yra ma­žiau nei vie­nas. Tai at­sklei­dė vi­siš­kai nau­jas ty­ri­mas, ra­šo li­ves­cien­ce.com.

„Nulio“ idėją supranta delfinai, afrikinės pilkosios papūgos ir žmogbeždžionės. Mokslininkus nustebino tai, kad šį konceptą taip pat supranta ir bitės, turint omenyje tai, kad vabzdžių smegenys yra itin mažos, teigiama Melburne esančio RMIT universiteto pranešime.

Bitės turi mažiau nei milijoną neuronų, tuo tarpu žmonės – 86 milijardus. Įdomu yra tai, kad jos suvokia tai, ko pilnai suprasti negali ikidarželinio amžiaus žmonės.

Mokslininkai paruošdavo po dvi korteles, turinčias įvairių simbolių – tokių, kaip trikampiai ar apskritimai – rinkinį. Jie išmokė bičių grupę skristi link tos kortelės, ant kurios pavaizduota mažiau simbolių.

Jau išmokytoms bitėms buvo rodoma kortelė su simboliais ir tuščia kortelė. Be jokio išankstinio treniravimosi bitės dažniausiai skrisdavo prie tuščios kortelės, tokiu būdu parodydamos, kad „nulis“ yra mažiau, nei kiti skaičiai.

Nors bitės dažniau skrisdavo prie tuščios kortelės, nei prie tos, ant kurios buvo simbolių, joms skirti korteles tapo lengviau augant simbolių kiekiui. Jos daug dažniau skrisdavo prie tuščios kortelės, kai ant kitos kortelės buvo keturi simboliai, nei kad vienas.

Galbūt tie atradimai leis geriau suprasti tai, kaip veikia smegenų mechanizmas ir kas leidžia suvokti „nieko“ idėją pranešime teigė RMIT universiteto mokslininkas ir vyriausias studijos autorius Adrianas Dyeris. Tai galėtų savo ruožtu padėti vystant šį konceptą suprantantį dirbtinį intelektą.

„Jei bitės, turėdamos tokias menkas smegenis, suvokia, kas yra nulis, tai leidžia manyti, kad egzistuoja paprastų, efektyvių būdų, leidžiančių išmokyti dirbtinį intelektą naujų triukų“, – mokslininkas teigė pranešime.