Atsakas į kritiką: Briuselyje išaugo „Huawei“ kibernetinio saugumo centras
Ki­ni­jos te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų mil­ži­nė „Hua­wei“, ko­vo­da­ma su JAV įta­ri­mais dėl pa­vo­jaus na­cio­na­li­niam sau­gu­mui ir siek­da­ma pa­trauk­ti sa­vo pu­sėn Eu­ro­pos ly­de­rius, an­tra­die­nį ati­da­rė Briu­se­ly­je ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo cen­trą.

Iškilmingoje Europos kibernetinio saugumo centro atidarymo ceremonijoje dalyvavo kompanijos vadovai.

„Huawei“ yra didžiausia pasaulyje įrangos naujiems 5G interneto tinklams gamintoja. Tačiau JAV ragina sąjungininkes atsisakyti „Huawei“ paslaugų, nes nuogąstauja, kad jos įranga gali prisidėti prie skaitmeninio šnipinėjimo, kurį vykdo Kinija.

Naujasis centras padės „Huawei“ patikinti Europos Sąjungos politikos formuotojus dėl kompanijos rūpinimosi kibernetiniu saugumu.

Lapkričio mėnesį „Huawei“ atidarė panašų centrą Vokietijoje ir finansuoja Didžiosios Britanijos vyriausybės vadovaujamą tyrimų centrą.