Ar išnyks žmonės pasaulyje?
Ga­li bū­ti, jog per­ne­lyg tan­kaus Že­mės ap­gy­ven­di­ni­mo žmo­nė­mis kri­zė ne­bus to­kia siau­bin­ga. O gal ir prieš­in­gai – mū­sų gre­tos ne­tru­kus ims re­tė­ti.

Jungtinės Tautos jau seniai įspėja, kad pasaulio gyventojų skaičius artėja prie tokios ribos, kai Žemės išteklių nebepakaks žmonijai išgyventi. Šiuo metu mūsų planetoje gyvena maždaug 7,7 mlrd. žmonių, o 2025 metais jų bus 9 milijardai.

Kanados žurnalistas Johnas Ibbitsonas ir politologas Darrellas Brickeris priėjo išvadą, jog šios prognozės klaidingos. Savo knygoje „Tuščia planeta“ („Empty Earth“) jie nagrinėja įvairius prognozių modelius ir mano, jog maždaug po 30 metų žmonių pasaulyje ims mažėti. „Kai tik prasidės mažėjimas, jo sustabdyti bus neįmanoma“, – įspėja autoriai.

Jungtinių Tautų prognozės daromos atsižvelgiant į gimstamumo, migracijos ir mirštamumo rodiklius, tačiau išleisti iš akių kiti veiksniai, tokie kaip urbanizacijos tempas ir didėjantis moterų išsilavinimas. Pavyzdžiui, didelė dalis Afrikos šiuo metu išgyvena abu reiškinius.

Tyrėjai teigia, jog atsižvelgus į gerėjantį moterų švietimą ryškėja, jog 2100 metais pasaulio žmonių skaičius sumažės iki 8 – 9 mlrd., nors dabar teigiama, kad tuomet jis sieks 11 milijardų. O tai tik viena iš kultūrinių permainų.

Knygos autoriai apžvelgė 26 valstybes, kad įgytų detalesnį supratimą apie šeimos planavimą pasaulyje, ir nustatė, jog daugelis žmonių renkasi turėti mažesnę šeimą. Pasak jų, gana greitai pasaulyje pradės mažėti jaunų žmonių. Tarp gyventojų nebus didelio jaunimo pagausėjimo, bet daugės vyresnio amžiaus žmonių, nes vis didėjant mūsų galimybėms palaikyti gyvybę ilgėja žmonių gyvenimo trukmė.