Apdovanos nusipelniusius mokslininkus
Tre­čia­die­nį Lie­tu­vos moks­lų aka­de­mi­jo­je Vil­niu­je bus įteik­tos moks­lo pre­mi­jos.

Fizinių mokslų srityje už darbų ciklą „Reakcijų kvantinėse trijų ir keturių dalelių sistemose teorija: nuo šaltųjų atomų iki didelės energijos branduolių“ bus apdovanotas Arnoldas Deltuva, už darbų ciklą „Eksitonų ir krūvininkų dinamika organiniuose ir perovskitiniuose puslaidininkiuose bei naujos kartos saulės elementuose“ – Vidmantas Gulbinas, Andrius Devižis ir Marius Franckevičius.

Biomedicinos ir žemės ūkio mokslų srityse premijos skirtos Viliui Jonui Grabauskui, Jūratei Klumbienei, Vaivai Lesauskaitei, Janinai Petkevičienei ir Abdonui Tamošiūnui. Jie atliko darbų ciklą „Lėtinės neinfekcinės ligos: nuo populiacijos iki genų“.

Humanitarinių ir socialinių mokslų srityje premijos vertų darbų neatsidaro.

Taip pat šioje srityje apdovanoti Feliksas Jankevičius ir Sonata Jarmalaitė už darbų ciklą „Naujos kartos vėžio žymenys“.

Technologijos mokslų srityje premija skirta Vytautui Ostaševičiui, Arvydui Palevičiui, Rimvydui Gaidžiui, Rolandui Daukševičiui, Giedriui Janušui ir Vytautui Jūrėnui už darbų ciklą „Mikromechaninių sistemų kūrimas, tyrimai ir taikymai“.

Kasmet įprastai skiriamos septynios mokslo premijos, tačiau šiemet pirmą kartą dvi vietos liko neužpildytos.

Humanitarinių ir socialinių mokslų srityje premijos vertų darbų neatsidaro.

Premijos dydis – 30 tūkst. eurų. Jeigu darbą atliko keli autoriai, šią sumą jie pasidalina lygiomis dalimis.