3 patarimai: kaip kalbėti su telefoniniu sukčiumi
Po­li­ci­ja nuo­lat pers­pė­ja žmo­nes apie ga­li­mas te­le­fo­ni­nių su­kčių at­akas ir tei­kia pa­ta­ri­mus kaip ap­si­sau­go­ti nuo te­le­fo­ni­nių su­kčių.

Daugelis gyventojų žino apie tai, tačiau telefoniniai sukčiai vis dar sugeba privilioti į spąstus patiklius žmones – netikėtu skambučiu sukčiai paliečia jautriausius klausimus: rūpestį dėl artimųjų ar finansinės gerovės troškimą. Jie manipuliuoja ir verčia Jus, apimtus streso, skubėti priimti atsakingus sprendimus, rašoma pranešime spaudai.

1. Telefoninių sukčių principinis veikimas

Sukčiai stengiasi sukelti Jums stiprių jausmų, pavyzdžiui, baimę: „pavogti Jūsų dokumentai“, „pasikėsinta į Jūsų sąskaitą“, „nukentėjo Jūsų artimasis“; arba nuostabą ir džiaugsmą: „laimėjote prizą“, „nuomos ar automobilio kaina nerealistiškai maža“.

Sukčiai užduoda daug klausimų, gudriai paprašo atskleisti itin privačią informaciją ir tuoj pat panaudoja ją prieš Jus, pavyzdžiui, prašo nurodyti banką, kurio paslaugomis naudojatės, ir tada „sujungia“ būtent su Jūsų nurodyto banko atstovu arba pakartoja Jūsų anksčiau paties pasakytą artimojo vardą ir nurodo neva padarytą žalą.

Naudodamiesi netikėtumu ir Jūsų susijaudinimu, sukčiai praneša apie neva įvykusį eismo įvykį ar nelaimę, susijusią su Jūsų artimaisiais, ir prašo skubiai pervesti jiems reikalingą pinigų sumą į nurodytą sąskaitą ar atiduoti žmogui, kuris atvyks jų pasiimti.

2. Kaip įveikti telefoninių sukčius?

Sulaukę netikėto sukčių skambučio, nutraukite pokalbį!

Sulaukę pakartotinio skambučio, nekelkite ragelio. Jeigu pakėlėte ragelį ir supratote, kad skambina tie patys žmonės, vėl padėkite ragelį.

3. Paskambinkite savo artimajam ir įsitikinkite, ar jam tikrai reikia Jūsų pagalbos.

Apie telefoninių sukčių skambutį praneškite policijai telefonu 112. Kodėl? Pranešę policijai padėsite efektyviau ir greičiau išaiškinti telefoninius sukčius – visi gauti pranešimai yra registruojami, analizuojami, gretinami ir susiejami pagal bendrus požymius.