„Telegram“ apskundė EŽTT susirašinėjimo programėlės blokavimą
„Te­leg­ram Mes­sen­ger“ tei­si­nin­kai pir­ma­die­nį krei­pė­si į Eu­ro­pos žmo­gaus tei­sių teis­mą (EŽTT) dėl Ru­si­jos teis­mų spren­di­mo užb­lo­kuo­ti bend­ro­vės su­kur­tą su­si­ra­ši­nė­ji­mo prog­ra­mė­lę.

„Šiandien įmonės atstovas EŽTT Damiras Gainutdinovas pateikė teismui atitinkamą skundą“, – savo „Telegram“ kanale pranešė programėlės operatorei atstovaujančios tarptautinės grupės „Agora“ vadovas Pavelas Čikovas.

„Dėl apribotos prieigos prie „Telegram“ galimybę laisvai skleisti ir gauti informaciją gali prarasti ne tik ieškovas: apie 15 mln. vartotojų gali netekti prieigos prie saugių bendravimo internetu paslaugų bei didžiulio unikalios informacijos, kurios negalima gauti iš kitų šaltinių, archyvo“, – pažymėjo P. Čikovas.

Jis pridūrė, kad artimiausiu metu pateiks skundą Maskvos miesto teismo prezidiumui, o prireikus – ir Rusijos Aukščiausiajam Teismui.

„Informuosime Europos (žmogaus teisių) teismo sekretoriatą apie pokyčius byloje, taip pat apie kasacinių skundų nagrinėjimo eigą“, – parašė „Agora“ vadovas.

„Agora“ teisininkai atkreipia dėmesį, kad Rusijoje vykdant tradicinės žiniasklaidos cenzūrą vieši „Telegram“ kanalai yra „vienas iš nedaugelio nepriklausomų ir laisvų informacijos skleidimo šaltinių“.

Tokie kanalai, teigia teisininkai, leidžia autoriams ne tik dalintis informacija su neribotu vartotojų skaičiumi, bet ir išsaugoti anonimiškumą.

„Be to, dėl Rusijos valdžios veiksmų, nukreiptų į „Telegram“ blokavimą, jau buvo užblokuoti ar susidūrė su sutrikimais šimtai kitų interneto priemonių, kurioms Rusijos valdžia net nepateikė jokių pretenzijų“, – pareiškė P. Čikovas.

„Rusijos valdžia net nemėgino pasiekti pusiausvyros tarp būtinybės kovoti su terorizmu ir užtikrinti viešąjį saugumą bei piliečių teisių gynimo, kalbant apie privataus gyvenimo gerbimą ir ieškovo teisę skleisti informaciją“, – nurodė „Agora“ vadovas.

Sostinės teismas balandžio 13-ąją patenkino reguliavimo tarnybos „Roskomnadzor“ prašymą blokuoti „Telegram“ veikimą Rusijos teritorijoje.

Toks sprendimas buvo priimtas programėlės operatorei atsisakius vykdyti Federalinės saugumo tarnybos (FSB) reikalavimą pateikti susirašinėjimo šifravimo kodus programėlės vartotojų žinutėms netrukdomai skaityti.

FSB teigimu, kai kurios žinutės „gali būti naudojamos vykdant neteisėtą veiklą“.

Teismas nutarė, kad „Telegram“ blokavimas gali būti atšauktas, jei specialiajai tarnybai bus pateikti minėti kodai.

„Telegram“ įkūrėjas Pavelas Durovas anksčiau pareiškė, kad FSB įsakymo neįmanoma įvykdyti dėl techninių priežasčių.