„Tele2“ Estijoje „sučipavo“ savo darbuotojus
Te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų bend­ro­vė „Te­le2“ pir­ma­jai gru­pei sa­vo dar­buo­to­jų Es­ti­jo­je jų no­ru jiems po oda ket­vir­ta­die­nį im­plan­ta­vo NFC lus­tus, tai­gi da­bar jie ga­lės be jo­kių rak­tų ar elek­tro­ni­nių kor­te­lių, pa­vyz­džiui, pa­tek­ti į bend­ro­vės pa­tal­pas ir iš jų iš­ei­ti, ati­da­ry­ti spin­tas ir nau­do­tis spaus­din­tu­vu.

NFC lustas implantuojamas į ranką po oda tarp nykščio ir smiliaus.

Pirmasis lustą gavo „Tele2 Eesti“ vadovas Chrisas Robbinsas.

„Poodinis lustas, be jokios abejonės, yra savanoriškas reikalas ir aš nusprendžiau pirmasis tai išbandyti. Bijoti čia nėra ko: tiesiog mano gyvenimas bus patogesnis, nes man nebereikės visur nešiotis kortelės, kad galėčiau atrakinti elektronines spynas“, – pareiškė jis.

Iš pradžių lustas pakeis elektronines spynas bendrovės patalpose. Tačiau laikui bėgant šis sprendimas atvers daugiau galimybių ir kiekvienas tokio lusto turėtojas jį galės užprogramuoti kitoms funkcijoms, pavyzdžiui, užvesti automobilio variklį ar atidaryti savo namų duris.

Tokie pat NFC lustai naudojami bekontaktėse banko kortelėse ir viešojo transporto e. bilieto plastikinėse kortelėse.

Šiuolaikiniame technologijų miestelyje „Ulemiste City“, kuriame „Tele2“ neseniai atšventė savo įkurtuves, poodinius lustus naudoja jau trijų žinomų bendrovių darbuotojai ir šis sprendimas įrodė esąs patikimas.

Pirmasis lustą implantavosi Margusas Nolvakas, „Ulemiste City“ plėtra besirūpinančios bendrovės „Mainor Ulemiste“ valdybos pirmininkas. Jis jį naudoja jau ilgiau kaip metus ir tokius pat lustus turi pusė jo komandos narių.