„Spotify“ Europos Komisijai skundžia „Apple“
Šve­di­jos mu­zi­kos trans­lia­vi­mo in­ter­ne­tu mil­ži­nė „Spo­ti­fy“ Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai (EK) pa­tei­kė skun­dą dėl sa­vo JAV var­žo­vės „App­le“, ku­rią kal­ti­na kon­ku­ren­ci­jos in­ter­ne­ti­nė­je mu­zi­kos rin­ko­je var­žy­mu.

„Pastaraisiais metais „Apple“ nustatė „App Store“ taisyklių, kuriomis sąmoningai ribojamas pasirinkimas ir slopinamas inovacijų diegimas. Dėl to nukenčia naudotojai, nes „Apple“ iš esmės veikia ir kaip žaidėjas, ir kaip teisėjas, ir sąmoningai kiša koją kitiems programėlių kūrėjams“, – pažymima „Spotify“ įkūrėjo ir vadovo Danielio Eko pareiškime.

Pasak D. Eko, „Spotify“ mėgino išspręsti problemas tiesiogiai su „Apple“, tačiau jos pastangos nebuvo sėkmingos, todėl dabar bendrovė Komisijos prašo „imtis veiksmų, kad būtų užtikrinta sąžininga konkurencija“.

Prieš kiek daugiau nei dešimtmetį veiklą Švedijoje pradėjusi „Spotify“ tvirtina visame pasaulyje turinti 207 mln. naudotojų, iš jų 96 mln. moka abonentinį mokestį.

Pasak D. Eko, „Apple“ platforma daugiau kaip milijardui žmonių yra „vartai į internetą“ ir ji yra tokių paslaugų teikėjų kaip „Spotify“ konkurentė.

„Teoriškai viskas yra gerai. Tačiau „Apple“ ir toliau kaskart sau suteikia nesąžiningą pranašumą“, – pridūrė jis.

„Apple“ reikalauja, kad „Spotify“ ir kiti skaitmeninių paslaugų teikėjai už pirkimus, atliekamus per „Apple „sistemas, mokėtų 30 proc. mokestį, tačiau „Spotify“ nesutinka to daryti, nes, pasak Eko, nenori, kad padidėtų „premium“ narystės mokestis, kuris tokiu atveju gerokai viršytų už „Apple Music“ mokamą mokestį.

„O jeigu mes nusprendžiame nenaudoti „Apple“ mokėjimo sistemos ir nemokame mokesčio, „Apple“ tuomet „Spotify“ taiko keletą techninių ir naudotojų patirtį varžančių apribojimų, – pareiškė jis. – Pavyzdžiui, jie riboja mūsų bendravimą su mūsų klientais, įskaitant mūsų galimybes teikti informaciją neapsiribojant mūsų programėle.“

„Spotify“ neprašo ypatingų privilegijų, tačiau „visiems turėtų būti taikomos tokios pat sąžiningos taisyklės ir apribojimai, įskaitant „Apple Music“, pareiškė D. Ekas.