„SpaceX“ papasakojo naujas detales apie pilotuojamą misiją į Marsą
Kom­pa­ni­ja „Spa­ceX“ at­sklei­dė nau­jas de­ta­les apie pi­lo­tuo­ja­mą mi­si­ją į Mar­są, pra­ne­ša Bu­si­ness In­si­der Nor­dic. Mar­so pro­jek­to vyr. in­ži­nie­rius Pa­ulas Woos­te­ris Mar­so drau­gi­jos kon­fe­ren­ci­jo­je iš­dės­tė pir­mų­jų dvie­jų mi­si­jų pla­nus ir pa­pa­sa­ko­jo apie ga­li­mas erd­vė­lai­vių nu­si­lei­di­mo vie­tas.

Elonas Muskas ne kartą išreiškė Marso kolonizavimo ketinimus. Pirmuosius krovinius į jo paviršių jis planuoja nusiųsti jau 2022 metais. Tam bus panaudota „SpaceX“ kuriama supersunkioji daugkartinio naudojimo raketa-nešėja BFR. Muskas planuoja, kad pora metų vėliau į Raudonąją planetą atskraidinta pirmoji statytojų komanda pradės Marso miesto statybas. Tam planuojama iš karto paleisti keturias BFR raketas-nešėjas – dvi krovinines ir dvi su astronautais.

Woosteris papasakojo, kad pirmieji „SpaceX“ erdvėlaiviai žvalgys vietoves ir parengs būsimos stotis infrastruktūrą. Vėlesnė misijos rengs sąlygas būsimai kolonijai. O būtent, pirmieji Marse nusileidę astronautai užsiims kuro išgavimo užtikrinimo darbais bei plės gyvenvietę. Pagrindinis tikslas bus vandens ledo paieškos ir gavyba. Jį bus galima panaudoti kuro – metano – gavybai iš anglies dvideginio ir vandenilio:

Kiekvieno krovininiu erdvėlaiviu į Raudonąją planetą bus gabenama mažiausiai po 100 tonų naudingojo svorio. Tai 100 kartų daugiau, nei sveria marsaeigis „Curiosity“. Į Marsą skrisiantys pilotuojami erdvėlaiviai tikriausiai bus panaudoti ir kaip pirmųjų kolonizatorių gyvenamieji moduliai. Woosteris pažymėjo, kad sąlygos juose gal nebus itin komfortiškos, tačiau tai supaprastins pirminį misijos etapą.

Kol kas „SpaceX“ pasirinko keturis galimus rajonus, kur galėtų nutupdyti savo erdvėlaivius – pristatyme Woosteris parodė žemėlapį, kur išskirta Utopijos lyguma, Arkadijos lyguma, Deuteronilus Mensae sritis ir Flegra kalnai. Šiose vietose gan šalta, kad netoli paviršiaus galėtų egzistuoti ledas, ir pakankamai saulėta, kad būtų galima įkrauti baterijas. Kompanijai geriausią kandidatą parinkti padeda NASA Reaktyvinio judėjimo laboratorijos mokslininkai.

Woosteris pabrėžė, kad „SpaceX“ užtikrintai dar nežino, kaip Marse pastatyti nusileidimo aikšteles, kurios būsimoms misijoms užtikrintų saugesnį nusileidimą. O be to, svarbus ir skafandro, kurį naudojant, būtų galima darbuotis planetos paviršiuje, klausimas.

Ateityje pirmiesiems kolonizatoriams teks pakelti daugybę sunkumų. Ilgi tarpplanetiniai skrydžiai gali rimtai pakenkti žmonių sveikatai.