„Skynet“ keičia vardą į „Penki“: nauja vizija ateities vartotojui
20 me­tų švie­so­lai­di­nio in­ter­ne­to pa­slau­gas sos­ti­nė­je tei­kian­tis „Sky­net“ nuo šiol pri­sis­ta­to nau­ju var­du – „Pen­ki“. Anot įmo­nių gru­pės „Pen­ki kon­ti­nen­tai“ val­dy­bos pir­mi­nin­ko Id­ra­ko Da­da­šo­vo, „Pen­ki“ skir­tas kū­ry­bin­giems žmo­nėms, ku­rian­tiems nau­jus in­te­lek­ti­nius pro­duk­tus. 

Kaip naujojo prekės ženklo pristatymo metu sakė „Penkių kontinentų“ komunikacijos vadovas Germanas Kavalskis, „šiandien jau nebeaktualu kalbėti apie interneto greičius, nes interneto spartos skaičiai nieko nebereiškia, o spartus internetas yra savaime suprantamas dalykas“.

Romas Rimgaila: „Stengiamės nestovėti vietoje, keičiamės ir nuolatos reaguojame į technologijų pažangą"

Pasak Idrako Dadašovo, prieš beveik 30 metų, kai „Penki kontinentai“ pradėjo teikti IT paslaugas, daugelis internetą įsivaizdavo tik kaip būdą skaityti elektroninį paštą, tačiau bendrovė žvelgė į tolimesnę ateitį ir tą patį siūlo daryti šiandien: „Internetas šiandien – tai terpė, kuri skatina žmogų nuolat tobulėti, kurti ir įgyvendinti savo idėjas“.

Kompanijos atstovų teigimu, „Skynet“ prekės ženklo keitimas į „Penkis“ įvykdytas dėl 2 pagrindinių priežasčių – didesnio naujojo ženklo patrauklumo ir per ilgą laiką subrendusio supratimo, kad vartotojų ir verslo partnerių sąmonėje „Penki kontinentai“ jau seniai įsitvirtino, kaip trumpesnis pavadinimas „Penki“. „Prekės ženklo keitimas yra tik sąlyginis, nes „Penketo“ pavadinimu esame žinomi jau seniai. Norime pateikti prekės ženklą, kuris rodo harmoniją ir judėjimą į priekį. Vienas kitam sakome: duok penkis! Kviesdami žmogų judėti kartu pirmyn taip pat mojame jam ranka“, – sakė Idrakas Dadašovas.

Pasak „Penkių kontinentų komunikacijų centro“ direktoriaus Romo Rimgailos, naujasis prekės ženklas atspindi įmonės požiūrį į klientą ir nuolatinio tobulėjimo būtinybę: „Stengiamės nestovėti vietoje, keičiamės ir nuolatos reaguojame į technologijų pažangą, verslo aplinką, klientų elgesį ir lūkesčius. Pažįstame savo klientus ir žinome, kad jie yra modernūs, jaunatviški, koja kojon žengiantys su naujausiomis tendencijomis, tad tokie privalome būti ir mes“.

Naujojo prekės ženklo žinomumo didinimui pasirinkta plati viešinimo strategija, apimanti visus žiniasklaidos kanalus ir gatvės reklamą. „Penkių“ įvaizdžio herojais pasirinkta šiuolaikinė šeima, simbolizuojanti tipinį įmonės klientą – kūrybingą ir novatorišką žmogų. Todėl „šeima“ tai – tėtis architektas, mama dizainerė, duktė tinklaraštininkė ir jaunesnysis sūnus, kaip ir dauguma jo bendraamžių, interneto erdvę pažįstantis geriau, nei jo tėvai. Beje, visus šiuos personažus kuria ne aktoriai, o „Penkių kontinentų“ darbuotojai.

Germanas Kavalskis: „nebeaktualu kalbėti apie interneto greičius, nes spartus internetas yra savaime suprantamas dalykas“.

„Penki“ – jau 20 metų Vilniuje gyvuojantis šviesolaidinis interneto tinklas, šiuo metu jungiantis daugiau nei 120 tūkstančių butų daugelyje sostinės mikrorajonų.

UAB „Penkių kontinentų komunikacijų centras“ priklauso įmonių grupei „Penki kontinentai“. Tai 1992 m. įkurta įmonių grupė, dirbanti bankinių technologijų, inovatyvių mokėjimo sprendimų, šviesolaidinio interneto, išmaniosios televizijos, nekilnojamojo turto srityse. Įmonių grupės produktai ir paslaugos žinomi ir naudojami daugiau nei 78-iose pasaulio šalyse.

Užs. AB-292.