„SilicisX“: vienu įkrovimu su elektromobiliais bus galima nuvažiuoti tūkstančius kilometrų
Ty­rė­jai nau­ją­ją me­džia­gą api­bū­di­na kaip „x fak­to­rių“, ku­rio taip il­gai ieš­ko­jo ir toks par­eiš­ki­mas nė­ra vien tik skam­būs žo­džiai. Jau dau­ge­lį me­tų moks­li­nin­kai iš vi­so pa­sau­lio ban­do iš­siaiš­kin­ti kaip sta­bi­li­zuo­ti pa­ly­gin­ti silp­ną si­li­cį, ku­ris yra nau­do­ja­mas kaip ba­te­ri­jų ir aku­mu­lia­to­rių ano­das bei per ku­rį elek­tros sro­vė pa­ten­ka į šiuos ener­gi­jos kau­pi­mo įren­gi­nius.

Pagrindinė įprasto silicio naudojamo anode problema yra ta, kad jo dalelės vykstant baterijų įkrovimui išsiplėčia net 400 %, o kai sukaupta energija yra naudojama, silicio dalelių būsena grįžta į normalią padėtį. Tad toks silicio elgesys gali sukelti anodo pažeidimus.

Energetikos technologijų instituto mokslininkai teigia, kad dėl naujo silicio lydinio jiems pavyko išspręsti šią problemą. Teigiama, kad šiame lydinyje yra naudojamas kruopščiai atrinktas nanodalelių mišinys ir nenurodyta medžiaga. Jie nepateikia visos informacijos dėl suprantamų priežasčių. Šiuo metu vyksta intensyvūs darbai ir siekiama patentuoti technologiją.

Tyrėjai atliko bandymus laboratorijoje ir juos paviešinę teigia, kad nors reikia ieškoti kompromiso tarp naujos baterijos dizaino ir talpos rodiklių, bet jos išlaikomas stabilumas augant įkrovimo ciklų skaičiui reiškia, kad ši baterija su naujuoju anodu pasižymi gerokai geresnėmis savybėmis nei greitai degraduojantis įprastas silicio anodas ar šiuolaikiniuose akumuliatoriuose naudojami grafito anodai.

Viršutinė juoda linija rodo baterijos su įprasto anode naudojamo silicio rodiklius – pradžioje užtikrinama didelė talpa, bet augant įkrovimų ciklų skaičiui ji labai greitai krenta. Turkio spalvos vidurinė linija rodo bandymų rezultatus, kurie buvo gauti išbandant naująją „SilicioX“ medžiagą. Apatinė pilka juosta rodo talpos rodiklius, kuriuos užtikrina komercinės paskirties grafitinius anodus turinčios baterijos

Jei tokius rezultatus galima pasiekti už laboratorijos ribų, tai galime pagaliau pasiekti tai apie ką taip ilgai kalba visas pasaulis: telefoną įkrauti tereiks 2 kartus per savaitę, o vieną kartą įkrovus elektromobilio bateriją bus galima nuvažiuoti tūkstančius kilometrų. Žinoma, vis dar yra gana didelis „jei“.

Tačiau turint galvoje, kad mokslininkai detalesnės informacijos apie šią technologiją ir naująją medžiagą nepateikia (tikriausiai nenori, kad konkurentai nugvelbtų įdėją, juolab, kad vyksta naujosios technologijos patentavimo darbai aut. past.), o jų darbą palaiko bei skatina tęsti toliau Norvegijos mokslinių tyrimų tarybą, taip pat bendradarbiaujama su privačiais partneriais ir su jais siekiama „SilicįX“ įvestį į rinką, galime greitu metu tikėtis ir dar daugiau gerų žinių apie naująjį atradimą ir jo praktinį panaudojimą.Daugelį metų mokslininkai silicį laikė labai perspektyvia ličio jonų baterijų medžiaga. Pagrindinė tokio mąstymo priežastis yra tai, kad naudojant silicinio anodą, baterijos talpa, lyginant su esamomis baterijomis, turėtų padidėti 10 kartų. Visgi, tai tėra teorija, kadangi realybėje vykstant įkrovimo ciklams silicis gana lengvai skyla.

Tačiau viskas gali pasikeisti. Norvegijos Energetikos technologijų instituto mokslininkai teigia, kad jiems pavyko išspręsti šią problemą ir jie sukūrė naują medžiagą, kurią pavadino „SilicisX“ (angl. SiliconX).