„Roboto oda“ paverčia robotais kasdienius objektus
Kai gal­vo­ja­te apie ro­bo­ti­ką, ti­kriau­siai įsi­vaiz­duo­ja­te ką nors kie­tą, su­nkų ir su­kons­truo­tą tam ti­kram tiks­lui. Jei­lio uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų su­kur­ta nau­ja „ro­bo­to odos“ tech­no­lo­gi­ja ap­ver­čia to­kį su­vo­ki­mą aukš­tyn ko­jo­mis, nes lei­džia var­to­to­jams įkvėp­ti gy­vy­bę tam, kas ne­gy­va, ir pa­vers­ti ro­bo­tais kas­die­nius ob­jek­tus.

Kaip rašo „Science Daily“, mechanikos inžinerijos ir medžiagų mokslo profesorės Rebecca'os Kramer-Bottiglio laboratorijojoje sukurta „roboto oda“ leidžia vartotojams patiems kurti robotines sistemas. Pasak dr. R. Kramer-Bottiglio, oda nėra suprojektuota konkrečiai užduočiai ir gali būti naudojama viskam – nuo paieškos ir gelbėjimo robotų iki dėvimųjų technologijų. Komandos darbo rezultatai prieš kelias dienas paskelbti žurnale „Science Robotics“.

Oda pagaminta iš elastinio lakšto su įterptais jutikliais ir pavaromis, sukurtais dr. R. Kramer-Bottiglio laboratorijoje. Uždėta ant deformuojamų objektų, pavyzdžiui, gyvūno iškamšos arba putplasčio vamzdžio, oda atgaivina šiuos objektus per jų paviršių. Tokie laikini pagalbiniai robotai gali atlikti įvairias užduotis, priklausomai nuo minkštųjų daiktų savybių ir kaip oda panaudojama.

„Galime odą apvynioti aplink kokį nors objektą, kad jis atliktų tam tikrą užduotį, pavyzdžiui, judėtų, tada nuvynioti ir uždėti ant kito objekto, kad, pavyzdžiui, sugriebtų ir perkeltų objektą į kitą vietą. Tada galime paimti tą pačią odą ir uždėti ant marškinėlių, kad taptų aktyviu nešiojamuoju prietaisu.“

Robotai paprastai kuriami vienam konkrečiam tikslui. Tačiau roboto oda leidžia vartotojams kurti daugiafunkcius robotus. Tai reiškia, kad jie gali būti naudojami tokiems tikslams, apie kuriuos pradžioje net negalvota.

Be to, naudojant daugiau nei vieną odą tuo pat metu, galima atlikti sudėtingesnius judesius. Pavyzdžiui, vienu metu suspausti ir lenkti.

Mokslininkai sukūrė keletą prototipų, kad pademonstruotų roboto odos galimybes. Putplasčio cilindras juda kaip vikšras. Nešiojamasis prietaisas marškinėliuose skirtas koreguoti netaisyklingą laikyseną. Įtaisas su griebtuvu gali sugriebti ir perkelti objektus.

Kaip sakė dr. R. Kramer-Bottiglio, tokių prietaisų idėja kilo prieš kelerius metus, kai NASA paskelbė kvietimą kurti „minkštųjų“ robotų sistemas. Ši technologija buvo sukurta bendradarbiaujant su NASA, o jos daugiafunkcis ir daugkartinis pobūdis leis astronautams atlikti daugybę užduočių naudojant tą pačią pertvarkomą medžiagą. Oda, naudota automatinei rankai iš putplasčio, galės būti pritaikyta marsaeigiui minkštai nusileisti ant šiurkštaus reljefo. Pasak Jeilio universiteto mokslininkės, „roboto oda“ kosminiame laive leis iš bet ko – nuo balionų iki popieriaus rutuliukų – sukonstruoti robotą reikiamam tikslui.

„Vienas svarbiausių dalykų – daugiafunkcionalumas, ypač tiriant tolimojo kosmoso erdvę, kai aplinka yra nenuspėjama, – pabrėžė dr. R. Kramer-Bottiglio. – Klausimas būtų toks: kaip pasiruošti tam, kas nežinoma.“

Tos pačios krypties moksliniams tyrimams Jeilio universiteto komandaneseniai gavo 2 mln. JAV dolerių (1,7 mln. eurų) dotaciją iš Nacionalinio mokslo fondo. Dr. R. Kramer-Bottiglio sakė, kad toliau jos vadovaujama laboratorija stengsis supaprastinti įrenginius ir ištirti komponentų 3D spausdinimo galimybę.