„Mokslo sriuba“: kas būtų, jei Žemė būtų plokščia?
Ar Jums ka­da nors te­ko gir­dė­ti, o gal net pa­žin­ti to­kius žmo­nes, ku­rie tei­gia, kad Že­mė yra plokš­čia? Tai yra, kad mū­sų pla­ne­ta yra ne ru­tu­lio for­mos, o tar­si plokš­čias dis­kas, tar­si py­ra­gas. Ga­li­ma pa­gal­vo­ti, kad tai links­mi žmo­nės.

Praėjusį mėnesį Jungtinėje Karalystėje, vyko netgi plokščios konferencija. Dalyvavo daugiau nei 200 žmonių. Be abejonės, renginys buvo su bilietais ir trijų dienų kaina siekė 145 eurus.

Nuoroda į video:

„Jeigu žemė būtų plokščia, tai trauka ties disko viduriu būtų žemyn. Bet jei mes eitume krašto link, tai trauka visą laiką būtų centro link, vadinasi trauka būtų Žemės centro link ir kuo labiau nutoltume, mums atrodytų, kad tuo labiau lipam į kalną, nes trauka mus trauktų atgal. Paties krašto net ir pasiekti nepavyktų, nes tai būtų begalinis kalnas“ – įžvalgomis dalinasi FTMC astrofizikas dr. Kastytis Zubovas.

„Kai kurie neigia netgi gravitacijos idėją. Jei Žemė suktųsi kaip plokštelė, tai stovint centre viskas būtų kaip ir gerai, bet artėjant prie krašto, išcentrinė jėga tave tiesiog nuneštų. Na gerai, tuomet tarkim Žemė nesisuka. O kodėl mus traukia žemyn? Tarkime, kad Žemė juda su pagreičiu. Bet tuomet, palaukite… Tuomet Žemė kada nors turi viršyti šviesos greitį! O tai vėl neįmanoma…“ – logikos ieško VU TFAI astronomas Mindaugas Macijauskas.