„Mokslo sriuba“: apie elektros sistemos balansavimą
Elek­tros ener­gi­ja yra pir­mo bū­ti­nu­mo pre­kė. Ma­ža to, elek­tra yra ypa­tin­gas pro­duk­tas, elek­trą rei­kia tuo pa­čiu me­tu pa­ga­min­ti ir su­var­to­ti. Tik pa­gal­vo­ki­me: mes įjun­gia­me švie­są ir tą elek­tros po­rei­kį kaž­kas tu­ri pa­ga­min­ti da­bar pat, šią aki­mir­ką.

„Kai Anglijoje vyko karališkosios vestuvės ir visi žmonės išėjo į gatves, poreikis labai drastiškai nukrito, buvo labai didelis dažnio padidėjimas Jungtinėje Karalystėje. Tada operatorius turėjo atjungti iš tinklų labai daug elektrinių, kad tą situaciją suvaldytų ir atstatytų dažnį.“ – pasakoja „Litgrid“ energetikas, Sistemos valdymo departamento direktorius Giedrius Radvila.

„Saulės užtemimo metu labai drastiškai ir greitai sumažėja elektros energijos gamyba saulės elektrinėse. Tokios šalys, kaip Vokietija, turi labai daug tokių elektrinių. Visiems Saulės užtemimams visi perdavimo sistemų operatoriai Europoje turi būti pasirengę iš anksto.“ – pastebi Giedrius Radvila.

Tikriausiai visiems smalsu, o kas būtų, jei sistemos dažnis kritiškai nukryptų nuo normos?

„Kartą buvo įvykęs dalinis Kaliningrado energijos sistemos užgesimas. Apie 75% viso vartojimo neteko elektros energijos tiekimo. Elektros energija jiems buvo atstatyta laikant įtampą Sovietsko pastotėje, tiekiant elektros energiją per Lietuvos energetikos sistemą. Mes jiems padėjome ir netgi gavome Kaliningrado gubernatoriaus padėką.“ – džiaugiasi specialistas Giedrius Radvila.