„Kalašnikov“ kurs daugkartinio naudojimo erdvėlaivį
Di­džiau­sias Ru­si­jos šau­lių gink­lų ga­min­to­jas „Ka­laš­ni­kov“ pe­ri­ma moks­lo ir ga­my­bos su­si­vie­ni­ji­mą „Mol­ni­ja“, ku­ris va­do­va­vo so­vie­ti­nio daug­kar­ti­nio nau­do­ji­mo pi­lo­tuo­ja­mo erd­vė­lai­vio „Bu­ran“ pro­jek­to gru­pei.

„Kalašnikov“ pranešė iš savo akcininkės – valstybės korporacijos „Rostech“ – perkantis 60 proc. „Molnija“ akcijų paketą.

Pasak leidinio „Kommersant“, vyriausybės remiamo sandorio vertė neskelbiama, jo tikslas – sukurti naują daugkartinio naudojimo erdvėlaivį.

„Kommersant“ cituoja „Kalašnikov“ vadovą Aleksejų Krivoručką, kurio teigimu, „Molnija“ galimybės koncernui „leis veiklą plėtoti iš esmės naujomis kryptimis“.

Sovietų Sąjunga daugkartinio naudojimo pilotuojamo erdvėlaivio „Buran“ projekto, kuris buvo panašus į JAV plėtotą „Space Shuttle“ programą, ėmėsi 1976 metais. Buvo sukurti du „Buran“ erdvėlaiviai ir aštuoni jų maketai. Iki 1988-ųjų įvyko 24 vieno erdvėlaivio skrydžiai atmosferoje ir vienas nepilotuojamas skrydis į orbitą aplink Žemę. Sovietų Sąjungai pradėjus byrėti, projektas buvo uždarytas.

Vienintelis išlikęs „Buran“ yra saugomas Špejerio technikos muziejuje Pietų Vokietijoje. Erdvėlaivį muziejui perdavė 1993-aisiais jį įsigijęs Bahreino sultonas.

„Kalašnikov“ gamina trijų prekės ženklų ginklus – kovinius automatinius šautuvus ir snaiperių šautuvus „Kalašnikov“, medžioklinius ir civilinius šautuvus „Baikal“, sportinius šautuvus „Ižmaš“. Koncerno įmonėse taip pat gaminamos aviacijos patrankos ir šoviniai, valdomi artilerijos sviediniai ir kiti didelio taiklumo ginklai, „Zala Aero“ prekės ženklo nepilotuojami skraidantys aparatai, daugiafunkcinės paskirties kateriai, kita produkcija.

75 proc. minus vieną koncerno „Kalašnikov“ akciją valdo A. Krivoručkos įmonė „Transmašholding“, likusias – „Rostech“.