„Google“ pakluso Rusijos reikalavimui: cenzūruos savo paieškos rezultatus
„Goog­le“ ga­lės ir to­liau vyk­dy­ti veik­lą Ru­si­jo­je, nes pa­klu­so rei­ka­la­vi­mui cen­zū­ruo­ti val­džios užd­raus­tus tink­la­la­pius, pra­ne­ša „Me­du­za“. Kom­pa­ni­ja ėmė vyk­dy­ti Ru­si­jos fe­de­ra­li­nės ry­šių, in­for­ma­ci­jos tech­no­lo­gi­jų ir vi­suo­me­nės in­for­ma­ci­mo tar­ny­bos („Ros­kom­na­dzor“) rei­ka­la­vi­mą iš­trin­ti iš pa­ieš­kos re­zul­ta­tų tink­la­la­pius, ku­rie yra užd­raus­ti Ru­si­jo­je.

Už interneto ir kitų telekomunikacijų saugumą bei cenzūrą atsakinga agentūra „Roskomnadzor“ yra sudariusi sąrašus interneto tinklalapių, kurie yra draudžiami Rusijoje. Ligšiol, „Google“ paieškos variklis buvo vienas nedaugelio, kurie pateikė uždraustus rezultatus.

Remdamasis šaltiniais agentūroje ir kompanijoje, dienraštis „Vedomosti“ pranešė, kad „Google“ ėmė reguliariai trinti uždraustus tinklalapius paieškos rezultatuose. Dar daugiau, esą kompanija susitarė su „Roskomnadzor“, kad kasdien gaus draudžiamų tinklalapių sąrašus ir jais remdamasi galės drausti prieigą.

Gruodį „Roskomnadzor“ fiksavo, kad paieškos variklis nesilaikė reikalavimų, todėl skyrė „Google“ kompanijai 500 tūkst. rublių (6,6 tūkst. eurų) baudą, kurią kompanija sumokėjo, rašo „Meduza“

Pagal galiojančius teisės aktus, „Roskomnadzor“ negali blokuoti tinklalapių, kurie neatitinka cenzūros reikalavimų. Todėl agentūra grasino uždrausti „Google“ veiklą visoje Rusijoje.

„Meduza“ žinomis „Google“ jau pašalino 70 proc. Rusijoje draudžiamų tinklalapių.

Iki praėjusių metų vidurio, „Google“ Rusijos valdžios įstaigų reikalavimu jau buvo pašalinusi virš 160 tūkst. nuorodų į tinklalapius.