„Facebook“ keis privatumo nustatymus
JAV so­cia­li­nis tink­las „Fa­ce­book“ tre­čia­die­nį pra­ne­šė kei­sian­tis pri­va­tu­mo nu­sta­ty­mus, kad var­to­to­jai įgy­tų dau­giau ga­li­my­bių kon­tro­liuo­ti sa­vo in­for­ma­ci­ją šia­me so­cia­li­nia­me tink­le.

„Garsiai ir aiškiai išgirdome, kad privatumo nustatymus ir kitus svarbius įrankius yra sunku surasti ir kad privalome imtis papildomų priemonių užtikrinti žmonių informavimą“, – tinklaraščio įraše sakė už privatumą atsakinga „Facebook“ direktorė Erin Egan ir vyriausiojo teisininko pavaduotoja Ashlie Beringer.

„Per ateinančias kelias savaites imsimės papildomų veiksmų suteikti žmonėms daugiau galimybių kontroliuoti savo privatumą“, – patvirtino kompanijos atstovės.

Socialinis tinklas numato supaprastinti prieigą prie „Facebook“ vartotojo nustatymų, sukurs greito komandų iššaukimo meniu ir sukurs įrankių ieškoti, atsisiųsti ir ištrinti asmeninius duomenis.