„Facebook“ atrado šimtus su „trolių fabriku“ susijusių paskyrų
Pra­ėjus ke­liems mė­ne­siams, po to, kai iš so­cia­li­nio tink­lo „Fa­ce­book“ bu­vo pa­ša­lin­ti šim­tai su Krem­liu­mi su­si­ju­sios tro­lių gru­pės val­do­mų ne­ti­krų pus­la­pių ir pa­sky­rų, nu­tai­ky­tų į ame­ri­kie­čius, so­cia­li­nio tink­lo at­sto­vai an­tra­die­nį pa­skel­bė, kad pa­ša­li­no dar 300 tai pa­čiai gru­pei pri­klau­san­čių pus­la­pių ir pa­sky­rų, ku­rių dau­gu­ma bu­vo nu­tai­ky­ta į ru­sa­kal­bius, ra­šo CNN.

Praėjus keliems mėnesiams, po to, kai iš socialinio tinklo „Facebook“ buvo pašalinti šimtai su Kremliumi susijusios trolių grupės valdomų netikrų puslapių ir paskyrų, nukreiptų į amerikiečius, socialinio tinklo atstovai antradienį teigė, kad pašalino dar 300 tai pačiai grupei priklausančių puslapių ir paskyrų, kurių dauguma buvo nutaikyta į rusakalbius, rašo CNN.

Praėjusią vasarą kompanija pašalino šimtus Interneto tyrimų agentūros, geriau žinomos „trolių fabriko“ pavadinimu, valdomų puslapių ir paskyrų, kurie buvo sukurti taip, kad atrodytų, lyg juos valdo amerikiečiai aktyvistai. Vasarį Specialiosios tarybos nario, buvusio Federalinio tyrimų biuro (FTB) direktoriaus, Roberto Muellerio biuras apkaltino 13 Rusijos tautybės asmenų sąsajomis su Interneto tyrimų agentūra.

„Facebook“ pranešė, kad antradienio rytą buvo pašalinti 138 puslapiai, 70 profilių ir 65 „Instagram“ paskyros, kuriuos nustatė esant susijusius su Interneto tyrimų agentūra. Daugiau nei milijono naudotojų stebėti puslapiai buvo nutaikyti į viso pasaulio rusakalbius, teigė „Facebook“ atstovai, taip pat – į rusakalbius pačioje Rusijoje ir kaimyninėse valstybėse – Azerbaidžane, Uzbekistane ir Ukrainoje.

Šiuos „Facebook“ puslapius sekė daugiau, nei milijonas vartotojų. Nuo 2015 metų sausio 1 dienos „Facebook“ ir „Instagram“ šiems puslapiams reklamuoti buvo išleista 167 000 dolerių, savo tinklaraštyje rašė Alexas Stamosas, aukštas „Facebook“ saugumo pareigūnas, skelbdamas apie puslapių pašalinimą.

Generalinis „Facebook“ direktorius Markas Zuckerbergas savo „Facebook“ paskyros įrašė teigė, kad puslapių ir paskyrų šalinimas buvo „svarbus žingsnis saugant rinkimų visame pasaulyje integralumą“.

„Saugumas nėra pilnai išsprendžiama problema. Tokios organizacijos, kaip Interneto tyrimų agentūra, yra subtilūs ir nuolat pirmyn žengiantys priešininkai, tačiau mes patys toliau tobulinsime savo technikas, idant liktume priešaky – ypatingai tais atvejais, kai kalba sukasi apie rinkimų integralumą“, – teigė Markas Zuckerbergas.

Alexas Stamosas savo tinklaraštyje pridėjo: „Mes pašalinome šią puslapių ir paskyrų grupę, vien dėl to, kad juos valdė interneto tyrimų agentūra, ne dėl jų turinio. Tai buvo komentarai apie vidines ir išorines politines problemas, rusų kultūros ir turizmo skatinimas, taip pat – diskutuojama apie kasdienes problemas.“

Aukščiausią postą Senato žvalgybos komitete užimantis demokratas senatorius Markas Warneris, tyręs Rusijos kišimąsi į 2016 metų Jungtinių Valstijų prezidento rinkimus, teigė, kad „visada buvo aišku“, jog Interneto tyrimų agentūros kampanija driekėsi už praėjusiais metais pašalintų „Facebook“ puslapių ribų.

„Man džiugu, kad „Facebook“ imasi žingsnių ir intensyviau stebi tokią veiklą, tačiau aš taip pat viliuosi, kad „Facebook“ ir ponas Markas Zuckerbergas, kartu su kitomis platformai priklausančiomis kompanijomis, ir toliau stebės Rusijos trolių veiklą ir dirbs išvien su kongresu, tobulinant įstatymus, idant ateityje galėtume geriau apginti savo demokratiją“, – jis teigė pranešime.