Žygintas Pečiulis: norėtųsi pagarbesnio Seimo požiūrio į LRT tarybą
Vi­suo­me­ni­nio trans­liuo­to­jo LRT ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Žy­gin­tas Pe­čiu­lis sa­ko, kad Sei­mo na­riams pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja ga­li tu­rė­ti trū­ku­mų, nes do­ku­men­tų bu­vo pra­šo­ma per­ne­lyg daug ir juos rei­ka­lau­ta pa­teik­ti per grei­tai.

Taip jis kalbėjo atsakydamas į Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderio Ramūno Karbauskio teiginius, kad Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija pateikė Seimo nariams chaotišką informaciją apie turto valdymą ir santykius su prodiuserinėmis kompanijomis.

Pasak Ž. Pečiulio, parlamentarai iš LRT reikalavo pateikti nepagrįstai daug dokumentų.

„Aš kvestionuoju apimtis ir terminus, kodėl reikia vienu ypu pateikti šitiek įvairaus pobūdžio dokumentų. (...) Mes praktiškai turėjome pateikti penkerių ar šešerių metų sutartis“, – BNS antradienį sakė LRT tarybos pirmininkas.

„Jeigu sakoma, kad LRT taryba įžeidinėja Seimą, tai norėtųsi ir pagarbesnio Seimo požiūrio į LRT tarybą ir LRT administraciją“, – pridūrė jis.

Ž. Pečiulis tvirtino, jog detalesnę informaciją Seimo nariams LRT turėjo rengti žiemos švenčių metu „karštligiškai, be poilsio dienų ir neskaičiuojant darbo valandų“.

Pasak jo, Seimo nariai parodė, jog nori ne atsakymų, o tik sukelti triukšmą. LRT tarybos pirmininkas tvirtino besitikintis, kad sudaryta parlamentinė komisija visuomeninio transliuotojo veiklai tirti dirbs konstruktyviau.

„Mes labai norėjome, kad tai būtų Seimo komisija, mes norėjome, kad tai būtų Valstybės kontrolė ar panašiai, bet svarbiausia, kad būtų teisiniai reglamentai ir taisyklės“, – teigė Ž. Pečiulis.

„Dabar vežti sunkvežimiais dokumentus nežinia kur ir nežinia kam nėra rimtas užsiėmimas“, – kalbėjo jis.

LRT tarybos vadovas sakė negalintis atsakyti, ar visuomeninio transliuotojo administracija tvarkingai prižiūri dokumentus ir vykdo buhalterinę apskaitą. Jis teigė, kad tai turėtų aiškintis tarnybos.

„Yra sudaryta Seimo komisija, toliau mes bendradarbiausime su Valstybės kontrole ir, matyt, tam tikrais klausimais ji irgi atliks patikrinimus. Taryba prašys administracinės komisijos irgi atidžiau pasižiūrėti šitus dalykus“, – teigė Ž. Pečiulis.

LRT sutarčių kopijas spaudos konferencijoje antradienį pristatęs „valstiečių“ lyderis R. Karbauskis teigė, kad ant dokumentų daug kur nėra numerių, datų.

Jis taip pat vardino atvejus, kai sutartyje, pasirašytoje kaip neatlygintina, praleidžiamas vienas punktas, o po kurio laiko jis atsiranda kaip priedas – ir čia jau atsiranda atlyginimo suma.

Pateikta 2014 metų nuasmeninta sutartis, kai prodiuseris įsipareigoja neatlygintinai užtikrinti kassavaitinės TV programos transliavimą, pačioje sutartyje praleistas penktas skyrius, o kitų metų kovą sutartis pakeičiama, išbraukiant žodį „neatlygintinai“, papildant sutartį penktu skyrium „atsiskaitymo sąlygos ir tvarka“. R. Karbauskio pateiktoje medžiagoje sumos nebuvo nurodytos.

Seimo Kultūros komiteto vadovas taip pat pateikė klausimų jam keliantį atvejį dėl LRT pirkinio, kaip kilnojama televizijos stotis už 3,7 mln. eurų buvo perkama neskelbiamų derybų būdu. LRT įvardijo, kad toks būdas pasirinktas, nes prieš tai vykęs atviras konkursas neįvyko – visi pateikti pasiūlymai buvo atmesti.

R. Karbauskį stebino ir tai, kad televizijos darbuotojams dalis atlyginimo buvo mokama pagal autorinę sutartį, nurodomas atvejis, kai paskaičiuotas per metus darbo užmokestis siekė per 4 tūkst, eurų, o pagal autorinę sutartį – per 19 tūkst. eurų.

Seimas parlamentinę komisiją dėl LRT sudarė baigdamas rudens sesiją. Parlamentarai teigia, kad komisija padės išsiaiškinti, ar nacionalinis transliuotojas tinkamai leidžia biudžeto lėšas. Jie argumentuoja, kad LRT taryba, motyvuodama konfidencialumu, pateikė ne visą Seimo narių prašytą informaciją, o pateikti atsakymai reikalauja išsamios analizės.

Kritikai komisijos sudarymą vadina spaudimu žiniasklaidai ir kerštu žurnalistams už keliamus „valstiečiams“ nepatogius klausimus. Komisijos iniciatoriai pabrėžia ketiną aiškintis išskirtinai LRT finansus.