Žygintas Pečiulis: mane prezidentė paskyrė ne LRT finansus prižiūrėti
Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos (LRT) ta­ry­bos va­do­vas Žy­gin­tas Pe­čiu­lis tre­čia­die­nį vi­suo­me­ni­nio trans­liuo­to­jo fi­nan­sus ti­rian­čiai Sei­mo ko­mi­si­jai aiš­ki­no­si, ar ta­ry­bos na­riai su­pran­ta tvir­ti­na­mo biu­dže­to skai­čius.

Komisijai liudijančiam Ž. Pečiuliui komisijos narys „valstietis“ Virgilijus Poderys klausė, ar taryba nėra nusišalinusi nuo LRT audito, uždavė klausimus dėl finansų kontrolės.

Ž. Pečiulis atsakydamas pažymėjo esantis humanitaras, kartu teigė, kad LRT pajamų ir išlaidų sąmatas tvirtinanti taryba remiasi iš specialistų sudarytos administracinės komisijos gautomis išvadomis.

„Jei kalbėtume apie finansinę LRT veiklos kontrolę, įstatyme antroji grandis po LRT tarybos yra administracinė komisija, ji sudaroma LRT tarybos. Jai pavesta teikti išvadas dėl LRT veiklos perspektyvinių planų ekonominio pagrįstumo, išvadas dėl pajamų-išlaidų sąmatos vykdymo“, – sakė Ž.Pečiulis.

„Yra nusistovėjusi tvarka, kad LRT pateikus kitų metų biudžetą administracinė komisija svarsto, teikia mums ataskaitas“, – aiškino tarybos pirmininkas.

Komisijos narys konservatorius Andrius Navickas replikavo, kad tokiu atveju LRT taryba turi „aklai pasitikėti administracine komisija“.

„Tas išvadas, kurias duoda, (turite – BNS) patvirtinti, turite kontroliuoti finansinius dalykus, bet viskas priklauso nuo administracinės komisijos sąžiningos veiklos“, – sakė Seimo narys.

Ž. Pečiulis atsakydamas į klausimus teigė, kad tarybos nariams tvirtinant sąmatas nėra būtina smulkiai išnagrinėti skaičius, o sprendimą galima priimti „matant programos pokyčius, technologinius pokyčius, į kuriuos investuojama, ir matant prioritetus, kuriuos teikia administracija“.

Į Ž. Pečiulio žodžius, kad jis yra humanitaras, Socialdemokratų darbo frakcijos atstovas Petras Čimbaras reagavo, esą taip tarybos vadovas prisipažino neišmanantis finansų.

„Jei aš pasakyčiau, kad esu geriausias pasauly finansų specialistas, tai nebūtų tiesa ir negaliu juo tapti. Mane prezidentė paskyrė galbūt kitoms šiek tiek funkcijoms, užtikrinti kitus LRT veiklos aspektus, o ne prižiūrėti finansus. Mes tam turime administracinę komisiją, penkių narių specialistų, kurie mums pateikia komentarus apie LRT finansus“, – sakė Ž. Pečiulis.

Kartu jis retoriškai klausė, „ar tikrai, kai Seimas tvirtina biudžetą, visi Seimo nariai išmano tuos skaičius“, ir atsakė: „Tikiu, kad taip“.

Taip pat komisijos nariai Ž. Pečiulio klausė, kodėl Seimui nebuvo pateiktos visos sutartys su prodiuseriais, davusiais tam leidimą, kodėl dokumentai buvo patiekti padriki, chaotiškai.

Ž. Pečiulis pažymėjo, kad užklausus prodiuserių, ar sutinka, kad sutarčių kopijos būtų pateiktos Seimo nariams, atsakymai buvo trejopi – neduodas sutikimas, duotas sutikimas, taip pat sutikimas duotas su tam tikromis išlygomis.

„Buvo trys atsakymų grupės: vieni davė sutikimą, kiti nedavė, treti davė sutikimą su tam tikrom sąlygom – buvo parašyta, kad jei žinios nutekės, LRT turi prisiimti atsakomybę“, – sakė Ž. Pečiulis.

Netvarką jis aiškino dokumentų gausa. „Kadangi mums buvo 20 dienų tokiais gausai dokumentų parengti, o tame tarpe buvo Kalėdos, išeiginės dienos, realiai buvo dešimt dienų parengti medžiagai, paskutinę dieną, kai reikėjo pateikti, dar mums nešė dokumentus, mes juos dėliojom, žiūrėjom“, – sakė Ž. Pečiulis.

„Per 20 dienų už 2013–2017 metus daryti kopijas, vežti, apimtys yra didžiulės, o terminai maži“, – aiškino LRT tarybos vadovas.

LRT finansus tirianti Seimo komisija ketvirtadienį antrame posėdyje apie tarybos valdymą, finansus klausinėjo LRT tarybos vadovą Ž. Pečiulį, toliau klausimai bus užduodami LRT direktoriui Audriui Siaurusevičiui. Užtrukus apklausoms, jo pavaduotojo Rimvydo Paleckio apklausa atidėta.

Komisiją LRT finansams tirti Seimas sudarė baigdamas rudens sesiją. Jos iniciatoriai „valstiečiai“ teigia, kad komisija padės išsiaiškinti, ar nacionalinis transliuotojas tinkamai leidžia biudžeto lėšas.

Komisijai pavesta nustatyti, ar LRT iš prodiuserių perkamos paslaugos atitinka rinkos kainas, komisija taip pat nagrinės viešuosius pirkimus, vadovybės struktūrą, jos atitikimą europinei praktikai ir t. t.

Tyrimo kritikai šios komisijos sudarymą vadina spaudimu žiniasklaidai ir kerštu žurnalistams už keliamus „valstiečiams“ nepatogius klausimus. Komisijos iniciatoriai pabrėžia ketiną aiškintis išskirtinai LRT finansus.

Seimas yra nurodęs tyrimą baigti iki birželio 1-osios.