ŽŪM – etatų mažėjimo metas
Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jo­je (ŽŪM) dėl pla­nuo­ja­mos pert­var­kos dar­bo tu­rė­tų ne­tek­ti 37 val­di­nin­kai. Že­mės ūkio mi­nis­tras Bro­nius Mar­kaus­kas sa­ko, kad po pert­var­kos mi­nis­te­ri­ja tu­rė­tų su­tau­py­ti apie 60 tūkst. eu­rų per mė­ne­sį, ku­rie bus skir­ti li­ku­sių dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mų di­di­ni­mui.

B. Markauskos teigimu, pertvarka buvo derinta su ministerijos profsąjunga, nors ji jai ir nepritaria.

Žemės ūkio ministras Bronius Markauskas./ Alinos Ožič nuotrauka

Ministerijoje šiuo metu yra 343 etatai, po keturis mėnesius truksiančios pertvarkos liks 290 etatų. Dabar ministerijoje dirba 327 darbuotojai, nes 16 etatų – neužimti, todėl darbo neteks 37 žmonės.

„Reforma nėra pati įdomiausia ir geriausia tema. Ji daroma, nes yra tam pasirengta ir tam yra būtinybė“, – antradienį spaudos konferencijoje sakė B. Markauskas.

Anot jo, reforma daroma, nes jaučiamas politinis palaikymas – viešojo sektoriaus struktūros pertvarka yra viena pagrindinių šios Vyriausybės užduočių.

„Valstybės tarnyba darosi nekonkurencinga. Tai parodo mūsų pastaruoju metu organizuojami konkursai. Šiandien atlyginimai, ypač kalbant apie žemesnės grandinės specialistus, yra nekonkurencingi. Papildomo fondo iš biudžeto laukti būtų naivu. Manau, kad viena iš svarbiausių (pertvarkos –BNS) priežasčių, kad būtų įmanoma didinti žmonėms atlyginimus“, – tvirtino B. Markauskas.

Ministerijos darbuotojų profsąjungos vadovė Edita Viešchnickienė žurnalistams tvirtino, kad pertvarkos metu vadovaujančias pareigas užimantys darbuotojai beveik nenukentės.

„Noriu pabrėžti, kad profsąjunga tokiai reorganizacijai nepritaria. Nors ministerija sako, kad naikina departamentų vadovų ir pavaduotojų pareigybes, tačiau iš tikrųjų jie liks ministerijoje tik bus pervadinti į patarėjus“, – kalbėjo E. Viešchnickienė.

Jos teigimu, iš 37 atleidžiamų darbuotojų daugiausiai bus iš žemesnės grandies specialistų. Be to, profsąjungos nuomone, nėra būtina keisti ministerijos struktūrą.

„Ar visos funkcijos bus sudėtos į naują struktūrą? Pradžioje turėjo būti peržiūrėtos visos funkcijos ir atsisakyta laisvų etatų“, – tvirtino E. Viešchnickienė.

ŽŪM darbuotojų profsąjunga vienija 125 darbuotojus – didžioji jų dalis yra specialistai. E. Viešchnickienė teigė, kad derybose su ministerijos vadovybė profsąjunga atliko darbo tarybos funkciją, todėl atstovavo visų darbuotojų interesams.

Ministerija vykdys vidinę atranką

Jos teigimu, iš 37 atleidžiamų darbuotojų daugiausiai bus iš žemesnės grandies specialistų. Be to, profsąjungos nuomone, nėra būtina keisti ministerijos struktūrą.

Žemės ūkio ministerija per ateinančias kelias savaites ketina vykdyti vidines atrankas, kad iš esamų darbuotojų pasirinktų žmones, dirbsiančius naujoje ministerijos struktūroje.

Esami darbuotojai į naujai kuriamas vietas galės pretenduoti pagal turimas valstybės tarnybos kategorijas, todėl žemesnes kategorijas turintys darbuotojai negalės pretenduoti į aukštesnės kategorijos reikalaujančias pareigybes.

E. Viešchnickienės teigimu, dėl tokio atrankos būdo daugiausiai atleistų darbuotojų ir bus žemesnės grandies specialistai.

B. Markauskas kalbėjo, kad ministerija ketina nusamdyti konsultantus, kurie padės atleistiems darbuotojams rasti naujus darbus.

Žemės ūkio ministerijoje po pertvarkos vietoje 3 savarankiškų skyrių ir 37 departamentų liks 22 skyriai.