Žiniasklaidos projektų finansavimui – naujas rūbas
Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja svars­to pla­nus reor­ga­ni­zuo­ti Spau­dos, ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos rė­mi­mo fon­dą (SRTRF), lė­šų ži­niask­lai­dai, kul­tū­ri­nei spau­dai skirs­ty­mui bū­tų stei­gia­ma nau­ja įstai­ga.

„Yra preliminarus sutarimas tiek Vyriausybėje, tiek valdančiojoje frakcijoje, kad dabartinis žiniasklaidos rėmimo modelis yra atgyvenęs ir reikalingas reformų ir Kultūros ministerija įsipareigojo iki kovo 14 dienos parengti naują modelį ir pristatyti visoms suinteresuotoms pusėms. Neina kalba apie naikinimą, greičiau kalbama apie tai, kad reikalinga veikianti institucija“, – žurnalistams trečiadienį sakė kultūros ministrės patarėjas Viktoras Bachmetjevas.

Kultūros viceministrė Gintautė Žemaitytė sako, kad planuojama tartis su dabartiniais SRTRF steigėjais – meno, mokslo organizacijomis, transliuotojų atstovus, dėl galimo fondo reorganizavimo mažinant dalininkų skaičių, to padaryti nepavykus būtų sukurta nauja organizacija, į kurią ir būtų nukreipiamos valstybės lėšos.

Kultūros ministerijos atstovai atmeta svarstymus, jog toks modelis gali turėti įtakos sprendimų politizavimui – dėl finansavimo projektams, pasak V. Bachmetjevo, naujojoje institucijoje skirstytų taip pat spręstų įvairių organizacijų deleguoti atstovai.

Kultūros komiteto pirmininkas Ramūnas Karbauskis teigia, kad pertvarką vykdyti ruošiamasi vardan skaidresnio, aiškesnio ir paprastesnio lėšų skirstymo.

„Yra noras didinti finansavimą visos spaudos paramai, tam reikia turėti pakankamai aiškius įrankius. Dabar fonde yra 19 steigėjų, jų interesai – gana skirtingi ir tai yra problema norint užtikrinti ir skaidrumą, ir sprendimų logiką. Svarstymas yra eigoje, bet tai nebus daroma nepasitarus su visuomene, kurią tai liečia“, – tikino R. Karbauskis.

„Šnekame apie tai, kad būtų sprendimų operatyvumas, ginčai sumažėtų, sprendimai neatsidurtų tarp 19 žmonių interesų“, – pridūrė komiteto vadovas.

Anot jo, būsimosios institucijos taryba bus sudaroma „panašiu principu, kaip dabar“ ir tikino, kad sprendimai nebus politizuoti.

„Mes gauname skundus – akivaizdu iš to, kas pasakyta posėdyje, kad visi nori sistemos pakeitimo, dėl to politikai turi į tai kištis. Nors mes nenorėtumėme kištis, mes skiriame pinigus, šiemet skiriame ne mažiau, nei pernai, bet triukšmas pakankamai didelis (...). Jeigu šis fondas būtų pajėgus pats išspręsti savo steigėjų sudėtyje problemas, nieko nereikėtų keisti“, – sakė jis.