Zigmantas Balčytis vis mėtosi tarp Europarlamento ir paslaptingo darbo JAV
Ly­giai prieš me­tus apie nau­ją kar­je­ros po­sū­kį pa­skel­bęs eu­ro­par­la­men­ta­ras Zig­man­tas Bal­čy­tis sa­ko, kad dau­giau aiš­ku­mo dėl nau­jo dar­bo tu­rė­tų bū­ti po mė­ne­sio. 2017-ųjų ko­vo 13 die­ną po­li­ti­kas pra­ne­šė su­lau­kęs pa­siū­ly­mo da­ly­vau­ti tarp­tau­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos veik­lo­je, da­lį sa­vo dar­bo lai­ko pra­lei­džiant ir Eu­ro­po­je, ir JAV.

Tuomet jis teigė, kad veiklos sritis – pasaulio valstybių ekonomika, finansai, prognozės ir modeliavimas, tačiau per metus daugiau detalių nepateikė, ir vis nukeldavo terminą, kada paliks Europos Parlamentą.

Politikas BNS teigė, jog „situacija yra gera“, tačiau „procesai pagal vienų ir kitų realybes šiek tiek koregavosi“.

„Paliksiu (Europos Parlamentą – BNS), tiesiog, manau, kad greitu laiku spręsis. Tikrai neminėsiu kada, nes vėl skambinsite, sakysite, va, vakar baigėsi. Viską žinosite, kada bus priimti sprendimai iš vienos ir iš kitos pusės. Na, stebėkime įvykius, manau, kad per mėnesį tikrai turėtų būti aiškumas“, – pirmadienio popietę BNS sakė Z. Balčytis.

Z. Balčyčiui pasitraukus iš EP, vietoje jo pagal Socialdemokratų partijos kandidatų sąrašą turėtų išvykti dirbti dabartinis Seimo vicepirmininkas Gediminas Kirkilas, o jo vietą Lietuvos parlamente užimtų Bronius Bradauskas.