Žemės ūkio ministro motinai skirta bauda
Na­cio­na­li­nė mo­kė­ji­mo agen­tū­ra (NMA) pri­tai­kė sank­ci­ją že­mės ūkio mi­nis­tro Bro­niaus Mar­kaus­ko ma­mai, ūki­nin­kei So­fi­jai Mar­kaus­kie­nei, nes ji  ne­pa­tei­kė nuo­mos su­tar­čių dėl dvie­jų iš ke­tu­rių skly­pų, ku­riuos dek­la­ra­vo iš­mo­koms gau­ti, pra­ne­šė nau­jie­nų por­ta­las 15min.

„Atsižvelgiant į tai, kad dėl dviejų sklypų dokumentai nebuvo pateikti, vadovaujantis ES teisynu, pareiškėjai pritaikyta 1116,86 euro sankcija“, – teigė pateikė NMA atstovė spaudai Aistė Mileikaitė.

Anot portalo, šiuo sprendimu NMA patvirtino, kad S. Markauskienės vardu NMA buvo pateikti melagingi duomenys, nes 2014–2016 metais buvo nurodoma, kad žemė yra nuomojama, o 2017 metais nurodyta, kad žemė dirbama panaudos pagrindu.

Žemės ūkio ministras B. Markauskas yra pripažinęs, kad realiai jis tvarkė motinos ūkio reikalus.

Sulaukęs kritikos, kad be leidimo ūkininkauja svetimoje žemės ministras praėjusią savaitę nutarė trauktis iš pareigų. Premjeras Saulius Skvernelis teigė, kad ministerijai B. Markauskas vadovaus iki birželio 1-osios.