Žemės ūkio ministerija NŽT siūlo daugiau galių
Dau­gė­jant in­for­ma­ci­jos apie ne­tei­sė­tai įsi­gy­ja­mus di­de­lius že­mės plo­tus, Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja siū­lo įves­ti nau­jų sau­gik­lių – Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai (NŽT) su­teik­ti dau­giau ga­lių, pra­ne­ša por­ta­las 15 min.lt.

Esant įtarimui, NŽT galėtų tikrinti, ar žemės ūkio paskirties žemė buvo perleista nepažeidžiant įstatymų. Tarnyba taip pat turėtų teisę iš institucijų, juridinių ir fizinių asmenų pareikalauti dokumentų.

Nustačiusi pažeidimų, NŽT žemės valdytojui galėtų siūlyti tokią žemę parduoti valstybei, o jei valdytojas nesutiktų, NŽT kreiptųsi į teismą.

BNS rašė, kad opoziciniams konservatoriams pavyko inicijuoti parlamentinį tyrimą dėl žemės valdymo ir įsigijimo procesų Lietuvoje.

Seime siūloma aiškintis, kurie fiziniai ir juridiniai asmenys Lietuvoje valdo daugiau negu leidžia įstatymas – virš 500 hektarų žemės ūkio paskirties žemės, nustatyti kiek žemės yra įsigijusios žemės ūkio, jo technikos ar trąšų prekybos įmonės.