Žemdirbiai stoja mūru už Bronių Markauską
Da­lis žem­dir­bių or­ga­ni­za­ci­jų gi­na dėl ūki­nin­ka­vi­mo sve­ti­mo­je že­mė­je kri­ti­kuo­ja­mą bu­vu­sį Že­mės ūkio rū­mų pir­mi­nin­ką, že­mės ūkio mi­nis­trą Bro­nių Mar­kaus­ką. Jų va­do­vai sa­ko ne­no­rin­tys, kad mi­nis­tras bū­tų at­leis­tas ar pa­si­trauk­tų sa­vo no­ru.

„Jis (B. Markauskas – BNS) nieko blogo nepadarė. Pažeidimas (nustatytas FNTT – BNS), bet nėra baudžiamos bylos. Pažeidimų mes kiekvienas darome“, – spaudos konferencijoje antradienį kalbėjo Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Jonas Talmantas. Jis 2016 metais kandidatavo Žemės ūkio rūmų pirmininko rinkimuose.

Anot J. Talmanto, B. Markauskas nieko blogo nepadarė, suardamas svetimus žemės laukus be jų savininkų leidimo, nes tokia praktika paplitusi visoje Lietuvoje.

J. Talmanto teigimu, pagrindinė problema, kodėl kai kurie ūkininkai pasirenka arti ne savus laukus – saugumas. Jo žiniomis, prie B. Markausko šeimos namų esančiuose kitų savininkų sklypuose augo neprižiūrima medvilnė ir ji kėlė pavojų ūkiui.

Pasak jo, Lietuvoje nėra aiškaus elgesio su žemės ūkio paskirties žeme aprašo, todėl neaišku, kaip turi būti elgiamasi su visiškai apleistais sklypais.

„Jis (B. Markauskas – BNS) kaip atpirkimo auka, jis ūkininkas ir jo mama ūkininkė. (...) Dėl moralės Markausko, tai man šešerius metus teko dirbti su juo Žemės ūkio rūmuose. Jis labai sąžiningas“, – teigė J. Talmantas.

Tuo metu Lietuvos žemės ūkio bendrovių asocijacijos vadovas Jonas Sviderskis kalbėjo tikintis, kad B. Markauskas turėjo visus susitarimus su kaimyninių žemės plotų savininkais.

„Jeigu žmogus, kuris nuosavybe turi žemės ir jos nedirba, tai kokiu tikslu jis ten tą žemę turi turėti? Tai gali būti noras pasipelnyti, laukiant kada galima parduoti. (...) Aš manau, kad jis (B. Markauskas – BNS) turėjo žodinį sutarimą“, – spaudos konferencijoje tvirtino J. Sviderskis.

Jis teigė, kad kaimyninių žemės savininkų informaciją gauti nėra sunku.

„Aš pats turiu žemės ir aš pats susieškojau, kas tą žemę dirba. Tai nėra labai sudėtinga.“, – teigė J. Sviderskis. Vis dėlto vėliau jis tvirtino, kad informaciją apie savininkus surasti – sunku.

„Sugaudyti visus savininkus ir bendrasavininkus nėra labai lengva. Registrų centras už dyką pažymų nedalina ir adresų visai nedalina“, – kalbėjo J. Sviderskis.

Lietuvos pieno gamintojų asociacijos pirmininkas Jonas Vilionis tvirtino, jog B. Markausko pasitraukimas sugriautų ministro įdirbį, siekiant Europos Sąjungos (ES) tiesioginių išmokų suvienodinimo po 2020 metų.

Antradienį prie Prezidentūros keturi ūkininkai protestavo prieš prezidentės spaudimą B. Markauskui, kad jis pasitrauktų savo noru. Čia piketavęs ūkininkas Vladislovas Kravčiūnas žurnalistams sakė, kad iš esmės visi Lietuvos ūkininkai palaiko B. Markauską, ir, jeigu prireiks, į naujus piketus gali ateiti tūkstančiai žemdirbių.

Ministras kritikos susilaukė naujienų portalui 15min.lt paskelbus, kad jo šeima dirbo svetimą žemę be savininkų leidimo bei už tai gavo ES išmokas. B. Markauskas teigė turėjęs žodinius savininkų sutikimus.

Ministrą atsistatydinti paragino prezidentė Dalia Grybauskaitė. Premjeras Saulius Skvernelis sakė, kad sprendimą priims gavęs teisėsaugos išvadas.