Vytautas Landsbergis: grėsmės nepasikeitė
Pir­ma­sis ne­prik­lau­so­my­bę at­kū­ru­sios Lie­tu­vos va­do­vas Vy­tau­tas Lands­ber­gis sa­ko, kad sau­gu­mo pa­dė­tis yra blo­ges­nė nei Lie­tu­vai ko­vo­jant už ne­prik­lau­so­my­bę prieš 27-erius me­tus.

„Esame tokie nesaugūs kaip niekad, nes grėsmės pasikeitė“, – penktadienį per Laisvės gynėjų susitikimą istorinėje Kovo 11-osios salėje teigė jis.

V. Landsbergis dėstė, jog taip yra dėl to, kad „senasis agresorius artėja į beprotybės ribą, nebėra ribų tarp tiesioginio karo ir netiesioginio“.