Vytautą Landsbergį raginama sveikinti laiškais
Ko­vo 11-osios Ak­to sig­na­ta­rė, Sei­mo na­rė kon­ser­va­to­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė pa­siū­lė idė­ją Ko­vo 11-osios pro­ga ne­tra­di­ciš­kai pa­svei­kin­ti Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos– At­ku­ria­mo­jo Sei­mo pir­mi­nin­ką Vy­tau­tą Lands­ber­gį.

Šiuo metu ligoninėje besigydančiam V. Landsbergiui R. Juknevičienė siūlo visiems parašyti po laišką. „Juk turim daug ką gražaus jam pasakyti...“ – socialiniame tinkle „Facebook“ rašo parlamentarė.

85-erių politikas Santaros klinikose gydomas nuo gripo sukeltų komplikacijų. Jis nedalyvavo Vasario 16-osios ir Lietuvos šimtmečio renginiuose, tačiau perdavė savo kalbą, kurią tradiciškai sakydavo iš Signatarų namų balkono.

V. Landsbergis buvo aukščiausias šalies pareigūnas Lietuvai paskelbiant nepriklausomybę, reikšmingai prisidėjęs prie Sovietų Sąjungos žlugimo. Jis 1990-aisiais vadovavo Aukščiausiosios Tarybos sesijai, priėmusiai Kovo 11-osios aktą, kuriuo atkurta Lietuvos nepriklausomybė. V. Landsbergio vadovavimo metu Lietuva sugebėjo atsispirti Sovietų Sąjungos ekonominei blokadai ir įgijo tarptautinį pripažinimą.