Vyriausybės atstovams graso reforma
Val­dan­tie­ji už­si­mo­jo re­for­muo­ti Vy­riau­sy­bės at­sto­vo aps­kri­ty­se tar­ny­bas: vie­toj esa­mų 10 įsteig­ti vie­ną tar­ny­bą, o vie­toj 10 Vy­riau­sy­bės at­sto­vų pa­lik­ti tik pen­kis.

Teigiama, kad pertvarkius Vyriausybės atstovų apskrityse tarnybas ne tik bus taupomos lėšos, bet ir efektyviau koordinuojama jų veikla, pamažu formuosis vienoda savivaldybių administracinės priežiūros praktika. Tačiau Vyriausybės atstovai apskrityse perspėja, kad sumanymas keisti Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymą bei Vyriausybės atstovo statusą gali prieštarauti Konstitucijai.

Priebėga saviems?

Pagal dabartinį Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymą (SAPĮ), Vyriausybė kiekvienoje apskrityje skiria po vieną atstovą, kuris yra valstybės tarnautojas – įstaigos vadovas.

Vidaus reikalų ministerija (VRM) siūlo pakeisti SAPĮ nuostatas, kad kiekvienas Vyriausybės atstovas vykdytų administracinę priežiūrą vykdytų dviejose apskrityse, tad jų būtų ne 10, o tik penki. Taip pat būtų steigiama viena Vyriausybės atstovų įstaiga, o ne 10 Vyriausybės atstovo tarnybų. Be to, siūloma keisti Vyriausybės atstovo teisinį statusą. SAPĮ siūloma nustatyti, kad Vyriausybės atstovas yra valstybės pareigūnas, Vyriausybės skiriamas ketverių metų kadencijai, bet ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės. Be kitų išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimų, turėtų būti nustatyta, kad Vyriausybės atstovų įgaliojimų įgyvendinimas negalėtų būti susietas su jokios politinės partijos veikla.

Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto (VVSK) pirmininkas Povilas Urbšys „Lietuvos žinioms“ sakė neabejojantis, kad jau metas taisyti SAPĮ. Pasak jo, šio įstatymo pataisų nereikėtų sieti su būsima regionine reforma. Regioninės politikos strategijos aptarimas užsitęs dar ilgai, o keisti SAPĮ reikia jau dabar. „Baigiantis kiekvienai kadencijai, Vyriausybė skiria naujus savo atstovus, apskrityse dirbsiančius jau susiformavus naujai Vyriausybei. Taip nueinančių politinių jėgų atstovai užsitikrina reikiamus postus ateinančiai ketverių metų kadencijai“, – aiškino P. Urbšys. Jo nuomone, Vyriausybės atstovai dažnai bando atstovauti vienai ar kitai politinei pozicijai, o ne iš tikrųjų prižiūri, kaip savivaldybės laikosi įstatymų.

P. Urbšiui abejonių kartais kelia ir į pareigas skiriamų Vyriausybės atstovų kompetencija. „Netiesiogiai patvirtinta, kad skiriant Vyriausybės atstovus jų kompetencija kartais rūpi mažiau nei lojalumas konkrečiai partijai“, – pažymėjo parlamentaras.

Primetė iš viršaus

VRM atstovų teigimu, priėmus naujos redakcijos SAPĮ, teks likviduoti šiuo metu apskrityse veikiančias Vyriausybės atstovo tarnybas, o jų darbuotojus atleisti iš darbo. Todėl valstybės biudžeto lėšų prireiks išeitinėms išmokoms. Tačiau visiškai pasibaigus Vyriausybės atstovo apskrityse tarnybų likvidacijai ir įsteigus vieną naują Vyriausybės atstovų įstaigą, valstybės lėšų būtų sutaupoma.

Tačiau su tokiais VRM teiginiais nesutinka patys Vyriausybės atstovai apskrityse. Teikdami savo pastabas dėl rengiamo naujos redakcijos SAPĮ varianto, jie pabrėžė, kad tokie teiginiai neparemti jokiais ekonominiais skaičiavimais, nes neatlikta Vyriausybės atstovo apskrityse tarnybų veiklos efektyvumo analizė, neįvertinta ekonominė, socialinė ir finansinė nauda keičiant konstitucinį Vyriausybės atstovo statusą bei reformuojant savivaldybių administracinės priežiūros vykdymą.

Visų šalies Vyriausybės atstovų apskrityse vardu pastabas pateikusi Vyriausybės atstovė Vilniaus apskrityje Vilda Vaičiūnienė teigė, kad SAPĮ projektas susijęs su regionine politika, kuri iki šiol nėra išgryninta. Todėl, Vyriausybės atstovų apskrityse nuomone, kol neperžiūrėtos regionų ribos, netikslinga perskirstyti Vyriausybės atstovų apskrityse veikimo teritorijas, keičiant jas į regionus, apimančius konkrečias dvi apskritis.

„Tokios SAPĮ pataisos, bent jau šiuo laikotarpiu, visiškai nereikalingos. Abejonių kelia ir ypatinga teisės akto derinimo skuba, nes iki šiol nebuvo konkrečių diskusijų dėl Vyriausybės atstovų institucijos veiklos tobulinimo“, – „Lietuvos žinioms“ pabrėžė V. Vaičiūnienė.

Kelia abejonių

Seimo VVSK pirmininko pavaduotojas Algis Strelčiūnas teigė nesuprantantis, kodėl vienas Vyriausybės atstovas turėtų vykdyti dviejų apskričių savivaldybių administracinę priežiūrą. „Akivaizdu, kad norima centralizuoti šią sritį. Tačiau reikėtų įvertinti visus galimus tokios vienos institucijos veiklos aspektus. Negi vienoje apskrityje jie neturi tiek daug darbo, kad jiems reikėtų dvigubinti krūvius?“ – stebėjosi Seimo narys. Jo teigimu, po vietos savivaldos rinkimų, kai į valdžią savivaldybėse ateina nauja politinė jėga, nelabai turinti savivaldybės valdymo patirties, Vyriausybės atstovui apskrityje ir taip padaugėja darbo. Todėl centralizacija gali turėti ir neigiamų pasekmių.

Povilas Urbšys: „Netiesiogiai patvirtinta, kad skiriant Vyriausybės atstovus jų kompetencija kartais rūpi mažiau nei lojalumas konkrečiai partijai.“

Ne vieną kadenciją Seimo VVSK dirbantis parlamentaras Valentinas Bukauskas neslėpė, kad siūlomos SAPĮ pataisos kelia dviprasmiškų minčių. „Optimizacija nėra didelis blogis, bet šis projektą, pateikiant jį Vyriausybei bei Seimui, nebuvo aptartas su Vyriausybės atstovais apskrityse. Tai šią savaitę komitete bandysime išsiaiškinti“, – pabrėžė parlamentaras.

Politikas priminė, kad reikėtų įsigilinti į tai, ar VRM pasiūlymai atitinka Konstitucijos nuostatas, nes Vyriausybės atstovo apskrityje institucija yra apibrėžta Konstitucijoje.