Vyriausybėje atidarytas vaikų kambarys
Vy­riau­sy­bės rū­muo­se ati­da­ry­tas vai­kų kam­ba­rys – Vy­riau­sy­bės kanc­le­ris Al­gir­das Ston­čai­tis sa­ko, kad kol ieš­ko­ma tei­si­nių spren­di­mų dėl vai­kų prie­žiū­ros, tuo rū­pin­sis pa­tys dar­buo­to­jai.

„Kambaryje yra įkurta viena mobili darbo vieta: kanceliarijos darbuotojas atsineša savo kompiuterį, prisijungia ir iš ten gali darbuotis. Tad sutars, ar po pusę dienos, ar po dieną, kad vienas iš tėvų ten turės tą darbo vietą ir prižiūrės tuos keletą vaikų. Bet čia – tik pradžia. Jei matysime, kad paklausa yra didelė, gal net kažkokias papildomas darbo sutartis sudarysime su darbuotojais“, – BNS teigė kancleris.

Vaikų kambarys įrengtas per maždaug du mėnesius, jį sudaro dvi atskiros patalpos. Viena iš jų skirta aktyviam vaikų poilsiui, kitoje mažieji galės užsiimti kūrybinėmis dirbtuvėmis.

Pasak kanclerio, patalpos pritaikytos užsiėmimams su vaikais, čia yra kompiuterinių ir kitų žaidimų, edukacijai skirtų priemonių, skirtų vaikams nuo trejų metų iki paauglystės. Naują erdvę savo atneštais žaislais, knygomis užpildė patys darbuotojai.

Visą patalpų plotą sudaro apie 55 kvadratiniai metrai.

A. Stončaitis sako, kad patalpos kanceliarijos darbuotojų vaikams įrengtos siekiant užtikrinti palankias sąlygas darbui, „kad jiems netektų galvoti, kur palikti vaikus, jeigu tuo metu mažiesiems yra būtina tėvelių priežiūra“.

„Mūsų manymu, mes kažkokį standartą požiūrio į darbuotojo vaiką valstybinėje įstaigoje formuojame, galų gale, tai yra pavyzdys ir privačioms įmonėms“, – kalbėjo A. Stončaitis.

Prieš kelis mėnesius A. Stončaitis iškėlė idėją įrengti vaiko priežiūros kambarius visose valstybės institucijose. Jis kreipėsi į Socialinės apsaugos ir darbo bei Švietimo ministerijas, prašydamas parengti siūlymus dėl tokių kambarių modelio, įgyvendinimo mechanizmo.

„Gaila, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerija nerado formos, kaip teikti paslaugas. Bet per paslaugas būtų galima ieškoti ir surasti galimybes, kad būtų galima ir vaikų priežiūrą padaryti. Manau, kad ministerija turėtų į tai žiūrėti plačiau, ne tik sakyti siaurai, kad negalima. Reikėtų žiūrėti, kad būtų galima“, – tikino jis.