Vyriausybė siūlo trečdaliu didinti žvalgybos pareigūnų algas
Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį pa­siū­lė be­veik treč­da­liu di­din­ti žval­gy­bos par­ei­gū­nų at­ly­gi­ni­mus.

Vyriausybė trečiadienį pasiūlė beveik trečdaliu didinti žvalgybos pareigūnų atlyginimus.

„Aš manau, kad pagrindinis principas yra kalbant apie žvalgybos pareigūnus, tai sukurti tą motyvacinę sistemą, kuri priklausytų nuo užduoties svarbos, atsakomybės, vykdomos funkcijos ir susieti tai su darbo užmokesčiu“, – žurnalistams sakė premjeras Saulius Skvernelis.

Valstybės saugumo departamento (VSD) direktorius Darius Jauniškis teigė, kad pagal siūlomas įstatymų pataisas jo institucijos pareigūnams algos nuo 2019 metų liepos vidutiniškai augtų 30 procentų.

Vidutiniškai atlyginimai tiek pat būtų didinami ir karinėje žvalgyboje – Antrajame operatyvinių tarnybų departamente.

Vyriausybė siūlo žvalgybininkų algas didinti dviem etapais – nuo šių metų ir kitų metų liepos mėnesių.

Pirmajam etapui papildomų lėšų žvalgybos institucijoms neprireiks, jos žada darbuotojų algas padidinti iš dabartinių savo asignavimų.

Tuo metu antrajam atlyginimų kėlimo etapui Valstybės saugumo departamentui kasmet reikės papildomai skirti 3 mln. eurų, o Antrajam operatyvinių tarnybų departamentui – 2 mln. eurų.

Vyriausybė siūlo mažinti žvalgybos pareigūnų algos dedamąją, skaičiuojamą pagal jų darbo stažą. Didindama pareiginės algos koeficientus, ji siūlo daugeliui pareigūnų numatyti ir koeficientų intervalus. Tai reiškia, kad skirtingi tas pačias pareigas einantys pareigūnai galės gauti skirtingus atlyginimus. Pasak D. Jauniškio, nauja sistema leis algą nustatyti pagal darbo rezultatus.

„Mokėjimas už stažą tikrai nėra motyvuojantis dalykas. Iš principo aš galiu nieko neveikti, metai bėga ir man kyla atlyginimas. Mes siūlome įvesti šakutes, kad būtų mokama už darbo rezultatą“, – teigė Valstybės saugumo departamento vadovas.

Žvalgybos pareigūnų atlyginimų didinimui dar turės pritarti Seimas.