Vyriausybė pristatys piktnaudžiavimo atvejus pataisos namuose
Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Sau­lius Skver­ne­lis, tei­sin­gu­mo mi­nis­trė Mil­da Vai­niu­tė ir ki­ti par­ei­gū­nai pir­ma­die­nį Vy­riau­sy­bė­je pri­sta­tys pikt­nau­džia­vi­mo at­ve­jus pa­tai­sos na­muo­se.

Teisingumo ministerijos auditoriai pastaruoju metu tyrė situaciją Alytaus ir Pravieniškių pataisos namuose. Dėl pataisos namų Alytuje vadovo teisingumo ministrė jau kreipėsi į teisėsaugą.

Praėjusios savaitės pabaigoje Teisingumo ministerija pranešė inicijuojanti įkalinimo įstaigų sistemos pertvarką.

Reforma čia brendo nuo pavasario, kai tuometinė Kauno tardymo izoliatoriaus buhalterė Rasa Kazėnienė pranešė apie pažeidimus šioje įstaigoje.