Vyriausybė pristatė būsimas mokesčių, pensijų sistemos reformas
Vy­riau­sy­bė pir­ma­die­nį pri­sta­tė bū­si­mas mo­kes­čių ir pen­si­jų sis­te­mos bei ki­tas struk­tū­ri­nes re­for­mas švie­ti­mo, svei­ka­tos ap­sau­gos, ino­va­ci­jų sri­ty­se. 

Finansų ministro Viliaus Šapokos teigimu, Vyriausybė pristatė, jo žodžiais, beprecedentes kovos su „šešėliu“ priemones, o pensijų reforma išspręs įtampas visuomenėje dėl pensijų netolygumo.

Premjeras Saulius Skvernelis yra sakęs, kad vienas pagrindinių mokesčių reformos tikslų – sumažinti darbo jėgos apmokestinimą.

Anot jo, bus siekiama, kad reformos būtų patvirtintos dar Seimo pavasario sesijoje, o įsigaliotų nuo sausio 1 dienos.

Vyriausybė kovo pradžioje pranešė, kad rengiama struktūrinė reforma, apimanti mokesčių, inovacijų, švietimo, sveikatos, pensijų reformas bei naujos šešėlinės ekonomikos mažinimo priemones.