Vyriausybė pradeda centralizuoti bendrąsias funkcijas
Vy­riau­sy­bė pra­de­da cen­tra­li­zuo­ti pa­val­džių įstai­gų bend­rą­sias funk­ci­jas ir nu­spren­dė įsteig­ti Na­cio­na­li­nį bend­rų­jų funk­ci­jų cen­trą, ku­ria­me iš pra­džių bus su­tel­kia­mos bu­hal­te­ri­nė aps­kai­ta ir per­so­na­lo ad­mi­nis­tra­vi­mas.

„Dėl bendrųjų funkcijų yra šiandien priimtas sprendimas. Kalbant apie bendrąsias funkcijas, tai pirmiausiai buhalterinės apskaitos funkcija. Paslaugų centras atsiras prie Finansų ministerijos ir tas darbas bus pradėtas nuo Vyriausybės kanceliarijos ir įstaigų prie Vyriausybės“, – žurnalistams po Vyriausybės posėdžio sakė premjeras Saulius Skvernelis.

Anot jo, Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras turėtų pradėti veiklą kovo pradžioje, o pats funkcijų konsolidavimas vyks šiemet.

Nacionaliniame bendrųjų funkcijų centre nuo liepos pradžios turėtų veikti 142 biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita ir personalo administravimas.