Vyriausybė pakeitė LRT laidų įsigijimo tvarką
Vy­riau­sy­bė pa­kei­tė nuo 2003-ių­jų ga­lio­ju­sią Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos (LRT) lai­dų įsi­gi­ji­mo tvar­ką – pra­il­gin­tas par­aiš­kų tei­ki­mo ter­mi­nas, įpa­rei­go­ta su po­ten­cia­liais lai­dų kū­rė­jais bend­rau­ti raš­tu.

Kaip skelbia Vyriausybė, trečiadienį ministrų kabinetas pritarė Kultūros ministerijos siūlymui nustatyti naują reglamentą pagal Specialiųjų tyrimų tarnybos rekomendacijas ir Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas. Patvirtintas ir tvarkos aprašas dėl radijo ir televizijos programų transliavimo pirkimo.

Šiais dokumentais numatoma, kad derybose dėl laidų įsigijimo nustatyti kriterijai negali būti keičiami, privalo būti sudaryta bent 3 asmenų vertinimo komisija, ji dirbtų trejus metus, vėliau turėtų būti pakeistas bent vienas jos narys.

Įvardinta, kad pirkimus vykdantys darbuotojai turi būti nepriekaištingos reputacijos.

Siekiant skaidrumo, nustatyta, kad paraiškų pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 10 darbo dienų nuo skelbimo apie pirkimą paviešinimo, o LRT ir tiekėjas informacija turi keistis tik raštu.

Neskelbiamą apklausą LRT galės vykdyti tik išimties atveju arba kai pirkimo suma ne daugiau 10 tūkst. eurų.

Vyriausybė pabrėžia, kad apraše įtvirtintos nuostatos neriboja kūrybiškumo, poreikio pirkti specialias laidas ar programas, jei dėl transliuotojo reitingais pagrįstų aplinkybių arba programų tinklelio paslaugas teikti gali tik konkretus tiekėjas.