Vyriausybė kuria technologijų įmonę, kelsiančią grėsmę nacionaliniam saugumui?
Aso­cia­ci­jos „In­fo­balt“ ir „In­ves­tuo­to­jų fo­ru­mas“ sa­ko, kad, jų ži­nio­mis, vy­riau­sy­bė ku­ria in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų įmo­nę, ku­ri ne tik ne­už­ti­krins kon­ku­ren­ci­jos vals­ty­bi­nia­me sek­to­riu­je, bet ir kels grės­mę na­cio­na­li­niam sau­gu­mui. Sa­vo ruo­žtu Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja sa­ko, kad nau­jai ku­ria­mu tink­lu pri­va­lės nau­do­tis tik svar­biau­sios ins­ti­tu­ci­jos, o ne vi­sas vie­ša­sis sek­to­rius.

Ūkio ir Krašto apsaugos ministerijos ruošia įstatymo projektą, kuriuo būtų sukurtas autonominis tinklas, į kurį turėtų būti sujungtos visos strategiškai svarbiausios valstybės įstaigos. Tokios kaip vyriausybė, Seimas, ministerijos, policija, muitinė ir kitos. Taip, anot Krašto apsaugos ministerijos, būtų sukurtas didesnis kibernetinis saugumas ir taupomi kaštai.

Tuo metu verslui, pasak Krašto apsaugos ministerijos, bus sudarytos sąlygos konkuruoti ir teikti paslaugas likusiam viešajam sektoriui. Pavyzdžiui, mokykloms, darželiams, regioninių parkų direkcijoms. Tačiau informacinių technologijų įmonių asociacija „Infobalt“ abejoja, ar sujungus visas institucijas į vieną tinklą bus užtikrintas saugumas. Be to, baiminamasi, kad taip bus sukuriamas monopolis, kuris neužtikrins konkurencingos paslaugų kainos.

Vyriausybės ketinimai atiduoti duomenų perdavimo paslaugos valstybinėms institucijoms ir valstybės valdomoms įmonėms monopolį Krašto apsaugos ministerijos (KAM) valdomai įmonei „Infostruktūra“ eliminuotų konkurenciją rinkoje ir stabdytų inovacijas, teigia asociacija „Infobalt“, rašo BNS.

„Vyriausybė Krašto apsaugos ministerijos iniciatyva siekia įtvirtinti privalomumą naudotis saugiu valstybiniu duomenų perdavimo tinklu ir siekia įstatyme įtvirtinti, kad Krašto apsaugos ministerija tampa valstybinių duomenų centrų valdytoju, prižiūrėtoju ir gal net statytoju. (...) Visos valstybės institucijos ir valstybės valdomos įmonės privalėtų naudotis tuo tinklu, kurio tiekėjas bendrovė „Infostruktūra“ taptų monopolistu ir turėtų išskirtinę teisę teikti ryšio paslaugas“, – antradienį spaudos konferencijoje teigė „Infobalt“ direktorius Paulius Vertelka.

Anot jo, įgyvendinus KAM ketinimus, būtų pažeista Europos Sąjungos ir Lietuvos konkurencijos teisė.

„Lietuva dėl šių ketinimų tampa mažiau konkurencinga, mažiau vystysis inovacijų prasme ir atgrasys potencialias investicijas“, – teigė P. Vertelka.

„Infobalt“ vadovas pažymėjo, kad KAM nebendrauja su asociacija apie numatomus pokyčius.

„Šiuo metu nėra informacijos, kokie kriterijai būtų taikomi, pagal kuriuos būtų įtvirtintas privalomumas naudotis saugiu valstybės duomenų perdavimo tinklu, nėra duomenų, kokios sistemos ir registrai būtų talpinamo valstybės duomenų centre. Nėra aiškių argumentų, kodėl tas tinklas ir Krašto apsaugos ministerijos duomenų centrai yra saugesni nei rinkos dalyvių“, – sakė P. Vertelka.

Asociacijos „Investuotojų forumas“ vykdomoji direktorė Rūta Skyrienė teigė, kad bet kokie bandymai monopolizuoti rinką siunčia neigiamą signalą investuotojams.

„Nėra gerai, kai valstybė konkuruoja su privačiu sektoriumi. Toms paslaugoms, kurias gali teikti privatus sektorius, valstybė neturėtų naudoti mokesčių mokėtojų pinigų ir mėginti konkuruoti su privačiu verslu. (...) Be to, tarptautinius investuotojus neramina Krašto apsaugos ministerijos nenoras diskutuoti ir įsiklausyti“, – spaudos konferencijoje teigė R. Skyrienė.

Asociacija teigia neturinti duomenų, kokią valstybinių institucijų ir įmonių interneto ryšio tiekimo rinkos šiuo metu užima „Infostruktūra“, o kokia atitenka privatiems tiekėjams, pavyzdžiui, „Telia Lietuvai“ ar „Cgates“.

„Be „Telia“, dar yra keliolika įmonių, galinčių teikti saugų ryšį. (...) Tai nėra vien „Telia“ ar „Baltneta“, ryšio tiekėjai jau šiuo metu turi valstybinio sektoriaus klientų“, – spaudos konferencijoje sakė „Infobalt“ prezidentas Giedrius Markevičius.

„Infostruktūra“ teikia paslaugas Prezidentūrai, Seimui, ministerijoms, Valstybės saugumo departamentui, Specialiųjų tyrimų tarnybai ir kitoms valstybės įstaigoms – jos sudaro 98 proc. įmonės klientų. Vyriausybė sausį įpareigojo KAM iki liepos parengti „Infostruktūros“ pertvarkos planą.

Pernai gruodį Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) pripažino Aukštadvario regioninio parko direkcijos be konkurso sudarytą duomenų perdavimo paslaugų sutartį su „Infostruktūra“ neteisėta. Krašto apsaugos viceministras Edvinas Kerza sausį BNS teigė, kad teismo sprendimas netaps precedentu, nes pakeitus įstatymus „Infostruktūra“ buvo paskirta saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo valdytoja, o tai, anot jo, leidžia įstaigoms įsigyti įmonės teikiamas paslaugas be viešojo pirkimo.