Vygaudas Ušackas pasipiktino Lietuvos prezidentės planais Davose
Rin­ki­mų kam­pa­ni­ja ar nuo­šir­dus pa­si­pik­ti­ni­mas? Bu­vęs Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) am­ba­sa­do­rius Ru­si­jo­je Vy­gau­das Ušac­kas pa­py­lė kri­ti­kos Lie­tu­vos pre­zi­den­tei Da­liai Gry­baus­kai­tei dėl po­žiū­rio, kaip de­rė­tų pri­sta­ty­ti Lie­tu­vą pres­ti­ži­nia­me Pa­sau­lio eko­no­mi­kos fo­ru­me Da­vo­se.

#PapasakokimApieLietuvą – tokia grotažyme pažymėtą įrašą socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė V. Ušackas, kuris neslėpia ambicijų dalyvauti kitais metais vykstančioje kovoje dėl Lietuvos prezidento posto.

„O dabar pažiūrėkime, kaip beldžiamės į garsiojo Davoso forumo duris. Ten, kur susikoncentruoja visas investicijų ir ekspertų potencialas“, – atkreipė dėmesį buvęs diplomatas.

V. Ušackas piktinosi, kad užuot kalbėję apie Lietuvą, kaip apie „potencialią valstybę block chain industrijai, ypač išvystytą ir tebesiplečiantį IT sektorių, užsienio kalbas puikiai mokančią, išsilavinusią daro jėgą ar nuolat gerinamą investicinę aplinką – kalbame apie Rusiją“.

Jis teigė, kad sunku suvokti, kuo tai gali paskatinti investicijų ir pramonės įtraukimą į Lietuvą, jei elgiamės priešingai ir tokio lygio forume stengiamės pristatyti Rusijos keliamą grėsmę.

„Nereikia to neigti. Tačiau apie tai kalbėkime ES ir NATO komitetuose, Vašingtone, susitikimuose su partneriais, gynybos forumuose, remiant Ukrainos reformas ir kitur“, – mano buvęs ES ambasadorius Rusijoje.

V. Ušackas pabrėžė, kad D. Grybauskaitė daug nuveikė atkreipdama Vakarų dėmesį į V.Putino režimo grėsmes.

„Tačiau Davose galime kur kas geriau pristatyti savo šalį!“– įsitikinęs buvęs ES ambasadorius Rusijoje, šiuo metu Kauno technologijos universiteto Europos instituto direktorius V. Ušackas.

Taip vienas iš galimų pretendentų dalyvauti 2019 metų Lietuvos prezidento rinkimuose V. Ušackas reagavo į pranešimą, kad šalies vadovės vyriausiasis patarėjas Nerijus Aleksiejūnas, kaip sakoma portale delfi.lt, teigė, jog viena iš pagrindinių Davoso forumo temų – tai bendros ateities kūrimas susiskaldžiusiame pasaulyje.

Todėl D. Grybauskaitė sieks atkreipti dėmesį į pernai vykusias Rusijos karines pratybas. Anot jo, žvelgiant iš Rytų Europos regiono perspektyvos, Rusija yra „vienas svarbiausių iššūkių, kurį mes matome“.