Vygaudas Ušačkas nesiliauja mokęs Dalią Grybauskaitę
Bu­vęs Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) am­ba­sa­do­rius Ru­si­jo­je Vy­gau­das Ušac­kas vėl prie­kaiš­tau­ja Pa­sau­lio eko­no­mi­kos fo­ru­me Da­vo­se da­ly­vau­jan­čiai Lie­tu­vos pre­zi­den­tei Da­liai Gry­baus­kai­tei, ko­kiais žo­džiais rei­kė­tų ten pri­sta­ty­ti mū­sų ša­lį.

Buvęs ES ambasadorius Rusijoje V. Ušackas socialiniame tinkle „Facebook“ paklausė: kodėl mokesčių mokėtojai palaiko ir išlaiko savo lyderius, apmoka jų tolimas keliones ir deda lūkesčius, kad jos nebus bevaisės?

Ir pats atsakė: „Už tai, kad būtų kalbama būtent taip: „Dar nebuvo geresnio laiko investuoti Amerikoje“, „Čia yra geriausia aplinka verslui“, „America First, does not mean America alone„ ir kt. Aiškiai ir apie pagrindinį tikslą – atvažiuokite, investuokite pas mus. Geresnės valstybės nerasite niekur.“

V. Ušackas mano, kad tokie teiginiai turėtų būti JAV prezidento Donaldo Trumpo pamoka Lietuvos prezidentei D. Grybauskaitei tiesiai iš Pasaulio ekonomikos forumo Davose.

Tada V. Ušackas uždavė kitą, galima suprasti, retorinį klausimą: ar į Davosą susirinkęs tarptautinio verslo elitas išgirdo bent panašius žodžius apie Lietuvą?

Tai ne pirmas kartas, kai buvęs ES ambasadorius Rusijoje kritikuoja Pasaulio ekonomikos forume Davose dalyvaujančią D. Grybauskaitę.

Prieš savaitę V. Ušackas piktinosi, kad užuot kalbėję apie Lietuvą, kaip apie „potencialią valstybę block chain industrijai, ypač išvystytą ir tebesiplečiantį IT sektorių, užsienio kalbas puikiai mokančią, išsilavinusią daro jėgą ar nuolat gerinamą investicinę aplinką – kalbame apie Rusiją“.

Jis teigė, kad sunku suvokti, kuo tai gali paskatinti investicijų ir pramonės įtraukimą į Lietuvą, jei elgiamės priešingai ir tokio lygio forume stengiamės pristatyti Rusijos keliamą grėsmę.

„Nereikia to neigti. Tačiau apie tai kalbėkime ES ir NATO komitetuose, Vašingtone, susitikimuose su partneriais, gynybos forumuose, remiant Ukrainos reformas ir kitur“, – mano buvęs ES ambasadorius Rusijoje.

V. Ušackas pabrėžė, kad D. Grybauskaitė daug nuveikė atkreipdama Vakarų dėmesį į V. Putino rėžimo grėsmes.

„Tačiau Davose galime kur kas geriau pristatyti savo šalį!“– įsitikinęs buvęs ES ambasadorius Rusijoje, šiuo metu Kauno technologijos universiteto Europos instituto direktorius V. Ušackas.

Buvęs ES ambasadorius Rusijoje yra vienas iš galimų pretendentų dalyvauti 2019 metų Lietuvos prezidento rinkimuose.