VVTAT vadove paskirta Neringa Ulbaitė
Tei­sin­gu­mo mi­nis­tras El­vi­nas Jan­ke­vi­čius Vals­ty­bi­nės var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos va­do­ve pa­sky­rė bu­vu­sią šios tar­ny­bos dar­buo­to­ją Ne­rin­gą Ul­bai­tę.

Kaip pirmadienį pranešė ministerija, po Konstitucinio Teismo sprendimo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (VVTAT) vadovo skyrimo procedūra buvo atnaujinta ir iš trijų kandidatų, pretendavusių tapti šios tarnybos vadovais, ministras pasirinko N. Ulbaitę. Ji pastaruoju metu dirba Ūkio ministerijos Turizmo politikos skyriaus patarėja.

„Pasirinkta kandidatė anksčiau yra dirbusi vartotojų švietimą vykdančioje asociacijoje, Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje, todėl jai puikiai žinomas darbas vartotojų apsaugos srityje. Be to, ji turi patirties priežiūros institucijose, vadovaujamo darbo patirties, puikiai išmano vartotojų teisių apsaugos politiką ir praktiką Europos Sąjungos valstybėse narėse“, – ministerijos pranešime cituojama už vartotojų teisių apsaugą atsakinga teisingumo viceministrė Irma Gudžiūnaitė.

Konkursas į Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vadovus paskelbtas dar pernai gegužę. Tačiau tąkart atrinkti vadovo nepavyko, nes trys geriausiai pasirodę pretendentai surinko vienodą balų skaičių. Tuomet pastarųjų paprašyta pateikti papildomų duomenų apie atliktą nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą arba bazinius karinius mokymus ar atliktą alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą. Tokius dokumentus pateikė vienas pretendentas ir įgijo pranašumą.

Tačiau pačiai Teisingumo ministerijai tuo metu kilo klausimų dėl papildomų balų už karinę tarnybą skyrimo atitikties Konstitucijai, nes tokiu būdu gali būti diskriminuojamos moterys, neįgalieji ar kiti negalintys atlikti karinės tarnybos.

Konstitucinis Teismas prieš mėnesį paskelbė, kad tokia pirmenybė konkursuose į valstybės tarnybą prieštarauja Konstitucijai.

Ministras E. Jankevičius buvo susitikęs su visai trim pretendentais. Pasirinktos N. Ulbaitės kandidatūra dar bus tikrinama specialiųjų tarnybų.

BNS žiniomis, į tarnybos vadovus taip pat pretendavo Ūkio ministerijos Europos sąjungos paramos koordinavimo departamento direktoriaus pavaduotojas Gintas Kimtys. Trečiasis kandidatas, BNS žiniomis, Teisingumo ministerijos Teisinių institucijų departamento patarėjas Algis Baležentis.

VVTAT nuolatinio vadovo neturi nuo 2016 metų gruodžio, kai iš pareigų atsistatydino socialdemokratas, buvęs teisingumo viceministras Julius Pagojus. Jis pasitraukė BNS paskelbus, kad 2015 metų gegužę jis buvo sustabdytas prie vairo neblaivus ir apie tai nepranešė viešai. Dėl šios istorijos J. Pagojus po raginimų atsisakė ir teisingumo ministro pareigų, į jas jis buvo paskirtas po Seimo rinkimų.