VTEK: trys Valstybinių miškų urėdijos valdybos nariai pažeidė įstatymą
Trys Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­jos val­dy­bos na­riai lai­ku ne­dek­la­ra­vo pri­va­čių in­te­re­sų, ket­vir­ta­die­nį nu­spren­dė Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK).

Ina Bikuvienė, Gediminas Jasinevičius ir Artūras Gustainis valstybės įmonės valdybos nariais tapo pernai gruodį, o deklaracijas jie privalėjo pateikti iki šių metų vasario 1 dienos, tačiau tai padarė pavėluotai – tik VTEK pradėjus tyrimą.

Dar vieno valdybos nario – Manto Šukevičiaus – elgesio vertinimą VTEK atidėjo kitai savaitei. Du valdybos nariai – Alditas Saulius ir Agnė Jakstienė – deklaracijas pateikė laiku.

Tyrimus VTEK atliko savo inciatyva.

Šįmet sausį įsigaliojo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pataisos. Deklaracijas nuo šiol privalu teikti ir valstybės bei savivaldybių įmonių valdybų nariams, akcinių bendrovių bei uždarųjų akcinių bendrovių stebėtojų tarybų ir valdybų nariams, jei bendrovių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso

valstybei ar savivaldybei.