VTEK tirs Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkės Lauros Matjošaitytės elgesį
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) aiš­kin­sis, ar Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) pir­mi­nin­kė Lau­ra Mat­jo­šai­ty­tė ne­su­pai­nio­jo in­te­re­sų per at­os­to­gas da­ly­vau­da­ma ren­gi­ny­je kaip ko­mi­si­jos va­do­vė.

VTEK trečiadienį nusprendė pradėti tyrimą įvertinusi gautą pranešimą.

Kaip nurodoma, L. Matjošaitytei VRK sprendimu gegužės 29 – birželio 1 dienomis buvo suteiktos kasmetinės atostogos, o gegužės 28–31 dienomis ji, esą, dalyvavo simpoziume Portugalijoje, kur skaitė pranešimą privačios bendrovės organizuotame renginyje kaip VRK pirmininkė.

Pranešime keliamas klausimas, ar renginio organizatorius L. Matjošaitytei neatsilygino, neapmokėjo kelionės, maitinimo ir kitų išlaidų. Taip pat teigiama, kad VRK pirmininkė VRK posėdžių metu nenusišalina sprendžiant klausimus dėl savo pačios komandiruočių į užsienį.

Įstatymai numato trijų mėnesių terminą tyrimui atlikti.