VTEK tirs aplinkos ministro Kęstučio Navicko elgesį
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) aiš­kin­sis, ar ap­lin­kos mi­nis­tras Kęs­tu­tis Na­vic­kas ne­pa­te­ko į in­te­re­sų konf­lik­tą, kai jo su­da­ry­ta ko­mi­si­ja nu­spren­dė skir­ti par­amą bu­vu­siai mi­nis­tro dar­bo­vie­tei.

VTEK ėmėsi tyrimo Seimo narių Radvilės Morkūnaitės – Mikulėnienės bei Ingridos Šimonytės prašymu. Konservatorės remiasi dienraščio „Kauno diena“ publikacija, kurioje rašoma, jog K.Navicku įsakymu sudaryta komisija skyrė paramą viešajai įstaigai „Baltijos aplinkos forumas“, kurioje K.Navickas ėjo darnaus vystymosi eksperto ir direktoriaus pavaduotojo pareigas.

Komisija vertins, ar ministras nepažeidė reikalavimų vengti interesų konflikto, jam kilus – nusišalinti.

„Kauno diena“ rašė, kad ministro sudaryta komisija rekomendavo skirti per 3 mln. eurų paramą „Baltijos aplinkos forumui“, pats ministras įsakymo dėl paramos nepasirašė – tai, kaip teigiama publikacijoje, padarė jį atostogų metu pavadavęs žemės ūkio ministras Bronius Markauskas. K.Navickas nuo praėjusiųjų metų, dienraščio teigimu, yra ir BAF dalininkas.