VTEK perdavė Vytauto Juozapaičio elgesį aiškintis Seimo etikos sargams
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) ne­siė­mė tir­ti skun­do dėl Sei­mo kon­ser­va­to­riaus Vy­tau­to Juo­za­pai­čio el­ge­sio – ty­ri­mą at­lik­ti per­duo­ta Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jai.

Išsiaiškinti, ar V. Juozapaitis nepažeidė įstatymų, VTEK prašė Kultūros ministerija.

Atsiųstame pranešime Kultūros ministerija teigia, kad politikas galbūt pažeidžia Politikų elgesio kodekso bei Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas.

Nurodyta, kad Seimo narys galbūt nenusišalina įstatymo nustatyta tvarka, daro įtaką dėl lėšų skyrimo organizacijoms, kurioms priklauso, daro įtaką renkant Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro (LNOBT) vadovą, tinkamai nedeklaruoja privačių interesų.

VTEK nurodė, kad teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų vertinti, ar Seimo narių elgesys atitinka Politikų elgesio kodeksą, Seimo statutą ar Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas. Tarnyba paaiškina, kad pastarasis įstatymas numato išimtį tirti Seimo narių elgesį tik tai aspektais, „kiek viešųjų interesų viršenybės neužtikrina Seimo narių veiklą reglamentuojantys įstatymai“.

V. Juozapaitis viešai kritikavo LNOBT atranką tvirtindamas, kad ministerija proteguoja be konkurso paskirtą dabartinį teatro vadovą Sigitą Žutautą. Ministerija taip pat buvo nukėlusi atranką prašydama V. Juozapaičio paaiškinti teiginius, jog jis turi konfidencialios informacijos apie konkurso dalyvius. Iš viso atrankoje dalyvavo aštuoni asmenys, tačiau, anot ministerijos, nė vienas jų neatitiko keliamų minimalių reikalavimų, todėl nuspręsta rengti naują konkursą.